*skip_to_content*
en

USB įkroviklis „BEST FOR 34-2“

USB įkroviklis „BEST FOR 34-2“

Kilmės šalis

Kinija

Gamintojas

nenurodyta

Platintojas

UAB „IRPETA“ Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Mickų k., Vaškių g. 50,

Pavojaus pobūdis

Elektros smūgio pavojus.


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką USB įkroviklį „BEST FOR 34-2“, modelis  34-2, brūkšninis kodas 0300000061439.

 

Trumpas produkto aprašymas:

įkroviklis, įėjimas 180-220V~50Hz, išėjimas DC 5V⎓2.4A, 9V⎓1.6A, 12V⎓A.

 

USB įkroviklis „BEST FOR34-2 “, modelis  34-2, brūkšninis kodas 0300000061439 yra pavojingas, t. y. bandymais nustatyta, kad gaminys neatitiko standarto EN 62368-1:2020+AC:2015+A11:2017 „Garso ir vaizdo informacijos ir ryšių technologijų įranga. 1 dalis. Saugos reikalavimai“ 4.7, 5.4.2/3, 5.4.4.7, 5.4.9, F3.2.1, G.11, S.1, S.2 punktų reikalavimų:

1) įranga, skirta tiesiogiai įjungti į elektros lizdą, ES kištukas, kištuko matmenys neatitinka standarto EN 50075 (4.7 p.);

2) trumpiausias tiesus atstumas ir trumpiausias atstumas išilgai paviršiaus tarp pirminių ir antrinių grandinių, esančių ant PCB ploštelės, – 2,0 mm. Reikalavimas yra 3,0 mm trumpiausiam tiesiam atstumui ir 4,8 mm trumpiausiam atstumui išilgai paviršiaus (5.4.2/3 p.);

3) ant gaminio nenurodytas prekės ženklas ar gamintojas (F.3.2.1 p.);

4)  bandinys visiškai pažeistas, atliekant S.1 adatos liepsnos bandymą (10 sek. / 1 min. / 2 min.). Naudojant bandomąją liepsną, gaubtas visiškai pažeistas. Išsilydžiusi gaubto medžiaga uždegė vyniojamąjį audinį. S.2 adatos liepsnos bandymo metu  per 60 sekundžių atsirado skylė (S.1 p., S.2 p.);

5) įrenginys neišlaikė elektrinio stiprumo bandymo tarp įvesties ir išvesties. Gedimas pasireiškė esant 1,76 kVrms. Reikalavimas sustiprintai izoliacijai yra 2,83 kVrms (5.4.9 p.);

6) transformatoriai: trumpiausias tiesus atstumas ir trumpiausias atstumas išilgai paviršiaus tarp pirminių ir antrinių apvijų – 0,5 mm, kai reikalavimas yra 3,0 mm trumpiausiam tiesiam atstumui ir 4,8 mm trumpiausiam atstumui išilgai paviršiaus. Abi apvijos padengtos variu (5.4.4.7 p., 5.4.2/3 p.);

7) kondensatoriaus tarp pirminės ir antrinės grandinės izoliacija nėra tinkama (Y1 klasės kondensatorius sustiprinta izoliacija). Kondensatorius neišlaikė dielektrinio stiprumo bandymo. Gedimas pasireiškė esant 1,1 kVrms (G.11 p.).

USB įkroviklis „BEST FOR“, modelis  34-2, brūkšninis kodas 0300000061439, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika – gaminys kelia elektros smūgio pavojų (asmuo liečia įtampos veikiamą gaminio dalį; asmuo patiria elektros smūgį ir gali žūti nuo elektros srovės).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-04-17 sprendimu Nr. 1KL-208 u ž d r a u d ė UAB „IRPETA“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.     

Įstatymų naujovės