*skip_to_content*
en

VVTAT pripažino UAB „BUTASTA“ avansinės sutarties sąlygą nesąžininga

VVTAT pripažino UAB „BUTASTA“ avansinės sutarties sąlygą nesąžininga

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) pripažino nesąžininga UAB „Butasta“ avansinės sutarties 13 punkto sąlygą. Bendrovė privalo netaikyti šios sąlygos sudarant naujas vartojimo sutartis ir vykdant sudarytas vartojimo sutartis.

 

VVTAT įvertino UAB „Butasta“ avansinės sutarties 13 punkto sąlygą, teigiančią, kad „jeigu pirkėjas negauna turtui pirkti banko paskolos ir pateikia tai įrodančią pažymą, pardavėjas grąžina avansą pirkėjui, kuomet turtas perparduodamas naujiems savininkams“, sąžiningumą. Pagal šią formuluotę pardavėjui suteikiama teisė negrąžinti pirkėjui (vartotojui) sumokėto avanso (iki butas bus parduotas naujam pirkėjui) visais atvejais, įskaitant ir tuos, kai finansavimo būstui įsigyti pirkėjas negautų dėl pardavėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo, sąžiningumą. VVTAT nustatė, jog ši sutarties sąlyga atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2284 straipsnio 2 dalies bendrąjį vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t. y., ja iš esmės pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra vartotojo nenaudai.

 

VVTAT 2023-10-05 priėmė nutarimą Nr. 10E-92, kuriuo pripažino UAB „Butasta“ avansinės sutarties 13 punkto sąlygą nesąžininga ir įpareigojo UAB „Butasta“ netaikyti šios sąlygos sudarant naujas vartojimo sutartis ir vykdant sudarytas vartojimo sutartis. Už tolesnį šios sąlygos taikymą bendrovei gali būti skiriamos baudos.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl minimos sutarties sąlygos, kuri aukščiau minimu nutarimu buvo pripažinta nesąžininga, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

Įstatymų naujovės