*skip_to_content*
en

VVTAT skyrė per 20 tūkst. eurų baudą „VitkusClinic“

VVTAT skyrė per 20 tūkst. eurų baudą „VitkusClinic“

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT), įvertinusi „VitkusClinic“ valdančios UAB Valakupių plastinės chirurgijos klinikos skleidžiamą reklamą, nustatė Reklamos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies pažeidimą. Šis straipsnis draudžia sveikatos priežiūros paslaugų ir medicinos priemonių reklamoje naudoti paciento vardą, pavardę, įvaizdį, remtis sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos priežiūros specialistų ar jų profesinių organizacijų rekomendacijomis.

 

2022 metais VVTAT vykdė stebėseną reklamos srityje, kurios metu vertinta sveikatos priežiūros paslaugų srityje veikiančių komercinės veiklos subjektų interneto svetainėse bei socialinėje erdvėje skelbiama informacija Reklamos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies požiūriu.  

Stebėsenos metu buvo patikrinta UAB Valakupių plastinės chirurgijos klinikos interneto svetainėje ir socialinių tinklų paskyroje skleidžiama informacija. Po patikrinimo bendrovei buvo siųsta išsami rekomendacija dėl pastebėtų neatitikimų ir reklamos koregavimo. Bendrovė VVTAT informavo, kad su rekomendacijomis susipažino ir ėmėsi veiksmų skleidžiamai reklamai pakoreguoti.

Vis dėlto, praėjus 5 mėnesiams po pateiktos rekomendacijos, VVTAT patikrino UAB Valakupių plastinės chirurgijos klinikos interneto svetainę bei socialiniuose tinkluose „Instagram“, „Facebook“, portale „Youtube“ esančią bendrovės paskyrą, o taip pat ir kitą viešai prieinamą informaciją (naujienų portaluose skelbiamą informaciją) ir nustatė, jog UAB Valakupių plastinės chirurgijos klinika nepakoregavo skleidžiamos reklamos.

 

VVTAT konstatavo, kad UAB Valakupių plastinės chirurgijos klinika nesilaikė Reklamos įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje numatyto draudimo ir sveikatos priežiūros paslaugų reklamose naudojo paciento vardus, pavardes, jų atvaizdą, reklamose minėjo konkrečius asmenis – pacientus, taip pat, reklamuodama sveikatos priežiūros paslaugas, rėmėsi sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijomis. Atsižvelgdama į minėtus įstatymo pažeidimus ir susijusias aplinkybes, VVTAT UAB Valakupių plastinės chirurgijos klinikai skyrė 20 309 eurų baudą.  

Už tą patį pažeidimą prieš kelias savaites VVTAT skyrė baudą ir kitai bendrovei.

 

Nutarimas per 30 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Įstatymų naujovės