*skip_to_content*
en

Žaislas Item NO: SK-26244

Žaislas Item NO: SK-26244

Kilmės šalis

Kinija

Gamintojas

nenustatytas

Importuotojas

nenustatytas

Platintojas

A. Gerdauskio veterinarijos vaistinė, K. Kasakausko g. 15, Akmenė, Lietuva

Pavojaus pobūdis

Vaikui žaidžiant, kyla pavojus susižeisti (užspringti, uždusti ir susižaloti).


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą - Žaislas Item NO: SK-26244, b. k. 6880319262443

 

Trumpas produkto aprašymas:

Žaislas Item NO: SK-26244, b. k. 6880319262443 – barškučio formos rožinės spalvos ant ilgo laikiklio drugelio – standžiojo plastiko gulbė. Laikiklio anga uždaryta dangteliu. Ant nugaros pritvirtintas skaidraus plastiko gaublys. Drugelio kūnelis yra judantis mygtukas įjungti tris AG 3 tipo maitinimo baterijas.

 

Žaislas Item NO: SK-26244, b. k. 6880319262443 yra pavojingas, t, t. y. Žaislo mechaninės ir fizikinės savybės neatitinka žaislų saugos darniojo standarto LST EN 71-1:2014+A1:2018 „Žaislų sauga. Mechaninės ir fizikinės savybės“ 5.1 b), 5.8 punktų reikalavimų  žaislams, kurie skirti jaunesniems kaip 3 metų vaikams – suimami Žaislo komponentai: gulbės snapelis, esant 26 N, mygtukas, esant 12 N, dangtelis, esant 10 N tempimo jėgai, atsiskyrė; metimo bandymo metu atskilo laikiklio mažas plastiko gabaliukas; tempimo bandymo (8.4.2.1 p.) metu atsiskyrusios detalės (gulbės snapelis, mygtukas, dangtelis)  ir metimo bandymo (8.5 p.) metu atskilęs laikiklio mažas plastiko gabaliukas visiškai telpa į smulkių detalių cilindrą; žaislo laikiklis dalinai įeina į A ir B šablonų angas ir išsikiša už jų apatinių pusių, tuo pažeidžiant reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4-174 patvirtinto Žaislų saugos techninio reglamento III skyriaus 13.1 punkte – Lietuvos rinkai negalima pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių saugos reikalavimų: Reglamento 13.2, 13.3, 13.4 papunkčiuose nustatyto bendrojo saugos reikalavimo ir Reglamento 2 priede nustatytų specialiųjų saugos reikalavimų; III skyriaus 13.2 punkte – Žaislai, įskaitant juose esančias chemines medžiagas, neturi kelti pavojaus naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jie naudojami pagal paskirtį arba kitu numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną; 2 priedo II skyriaus 2 punkte – Žaislai bei jų dalys, o jeigu žaislai yra įtaisomi – jų sutvirtinimai turi būti reikiamo mechaninio stiprumo ir prireikus stabilumo, kad atlaikytų žaidimo metu naudojamą deformuojančią jėgą, nesulūžtų ar nebūtų sugadinti taip, kad dėl to kiltų rizika susižeisti; 2 priedo II skyriaus 5 punkte – Žaislai ir jų dalys neturi kelti rizikos uždusti dėl viršutinių (burnos ir nosies ertmės) kvėpavimo takų užblokavimo iš vidaus ir išorės. Įvertinus riziką, nustatyta, kad rizika rimta – vaikui žaidžiant, kyla pavojus susižeisti (užspringti, uždusti ir susižaloti).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-09-25 sprendimu Nr. 1Š-375  u ž d r a u d ė A. Gerdauskio veterinarijos vaistinei tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės