*skip_to_content*
en

Žaislas-medinė mašina su klounu

Žaislas-medinė mašina su klounu

Kilmės šalis 

Kinija 

Gamintojas 

nenustatytas 

Importuotojas 

nenustatytas  

Platintojas 

UAB „Prekės tik Jums“, į. k. 305601253, buveinė: Vėjo g. 2-12, Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. 

Pavojaus pobūdis 

Vaikui žaidžiant, kyla pavojus susižeisti (užspringti, uždusti ir susižaloti). 


 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą-medinę mašiną su klounu. 

 

Trumpas produkto aprašymas:

dažyto ir nedažyto medžio, žalios spalvos, keturių ratukų sportinė mašina su klounu. Nupieštu veideliu klounas su priklijuota raudonos spalvos nosimi – rutuliuku ir geltonos spalvos apykakle. Užmauta medvilninė dryžuota kepurė su metaliniu blizgančiu rutuliuku. Žaislo masė – 24 g, matmenys – (43 x 63 x 51) mm. 

 

Žaislas-medinė mašina su klounu yra pavojingas, t. y žaislas – medinė mašina su klounu pavojingas jaunesniems kaip 3 metų amžiaus vaikams ir neatitinka Žaislų saugos techninio reglamento 13  punkto, 13.1, 13.2 papunkčių, 2 priedo II dalies 7 punkto reikalavimų šios grupės žaislams į rinką pateiktas Žaislas neatitinka esminių saugos reikalavimų per jo numatomą ir logiškai pagrįstą naudojimo laikotarpį; Žaislas kelia pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jis naudojamas pagal paskirtį arba kitu numanomu būdu atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną; aiškiai vaikams iki 36 mėnesių naudoti skirti žaislai, jų sudedamosios dalys ir nuo žaislų nuimamos dalys turi būti tokių matmenų, kad jų nebūtų įmanoma praryti arba jos negalėtų patekti į kvėpavimo takus, kai oro srautas užblokuojamas dėl burnoje arba ryklėje įstrigusių objektų arba dėl apatiniuose kvėpavimo takuose įstrigusių objektų, nes neatitinka žaislų saugos darniojo standarto LST EN 71-1:2014+A1:2018 „Žaislų sauga. 1 dalis. Mechaninės ir fizikinės savybės“ 5.1 b) punkto saugos reikalavimų žaislams, kurie skirti jaunesniems kaip 3 metų amžiaus vaikams – esant 20 N tempimo jėgai, atsiskyrė klouno nosis; esant 18 N tempimo jėgai, atsiskyrė galva; esant 14 N tempimo jėgai, atsiskyrė kepurės rutuliukas; atatsiskyrus galvai, nusiėmė apykaklė; tempimo bandymo (8.4.2.1 p.) metu atsiskyrę komponentai: klouno nosis, galva, apykaklė ir kepurės metalinis rutuliukas visiškai telpa į smulkių detalių cilindrą, kyla pavojus uždusti ir susižeisti. Įvertinus riziką, nustatyta, kad rizika rimta – vaikui žaidžiant, kyla pavojus susižeisti (užspringti, uždusti ir susižaloti). 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-09-21 sprendimu Nr. 1KL-555  u ž d r a u d ė UAB „Prekės tik Jums“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.   

Įstatymų naujovės