*skip_to_content*
en

2017 m. I ketvirčio vartotojų teisių apsaugos rezultatai – vartotojų aktyvumas auga

2017 m. I ketvirčio vartotojų teisių apsaugos rezultatai – vartotojų aktyvumas auga

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) teikia informaciją apie 2017 m. I ketvirtyje išnagrinėtus vartotojų prašymus bei vykdytą rinkos priežiūros veiklą.

 

Analizuojamu laikotarpiu pastebėta, kad vartotojų ir verslininkų informuotumas vartotojų teisių apsaugos srityje sparčiai auga. Nurodytu laikotarpiu dėl galimų vartotojų teisių pažeidimų į Tarnybą raštu, žodžiu, telefonu ir el. paštu kreiptasi 5 952 kartus (17 proc. daugiau, nei ankstesniais metais). Iš jų – vartojimo ginčų sprendimo ne teisme tvarka išnagrinėti 1 148 ginčai, kilę tarp vartotojų ir pardavėjų/paslaugų teikėjų (39 proc. daugiau, nei ankstesniais metais). Pažymėtina, kad bendras asmenų kreipimųsi skaičiaus augimas taip pat gali būti sietinas su nuo 2016 m. sausio 1 d. praplėstomis Tarnybos funkcijomis ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje.

 

„Tobulėjant vartotojų teisių gynimo priemonėms ir daugiau dėmesio skiriant vartotojų švietimui pastebima, kad vartotojai tampa vis aktyvesni. Atsižvelgiant į tai, svarbu skirti dar didesnį dėmesį operatyviai pagalbai vartotojui bei vartotojų teisių apsaugos pasiekiamumo didinimui“, sako Tarnybos direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus funkcijas, Neringa Baronienė.

 

 

1 pav. Išnagrinėtų vartotojų ginčų pasiskirstymas pagal pobūdį

 

Kaip ir ankstesniais metais, daugiausia vartotojų ir verslininkų ginčų sprendimo ne teismo tvarka išnagrinėta vartojimo prekių srityje – 76 proc. Dažniausiai vartotojai kreipėsi dėl įsigytos netinkamos kokybės elektrotechnikos (mobiliųjų telefonų, televizorių, kompiuterių, šaldytuvų), avalynės, baldų, drabužių, rankinių, asmens higienos bei kosmetikos gaminių, transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių, laikrodžių. Ypač padaugėjo vartotojų prašymų dėl nekokybiškos avalynės.

 

Mažiau vartotojų prašymų gauta laisvalaikio srityje (8 proc.). Dažniausiai kreiptasi dėl 2016 m. neįvykusių renginių (Karklės festivalio, Jose Carrero koncerto, Philippe Jaroussky koncerto, „The Gipsy kings“, „Mora Godoygrnad tango show“).

 

Bendrųjų paslaugų srityje gauti vartotojų prašymai pasižymėjo įvairove. Nors, kaip įprasta, didžiąją dalį sudarė prašymai dėl cheminio valymo, automobilių remonto, baldininkų bei įvairių prietaisų (buitinės technikos, elektronikos ir t. t.) remonto paslaugų, bet nemažai ginčų išnagrinėta ir dėl grožio paslaugų, tarpininkavimo paslaugų, patalpų nuomos, žemės sklypų projektavimo darbų, maitinimo paslaugų, prenumeratos ir kt.

 

Džiaugiamės, kad 24 proc. atvejų iš visų Tarnyboje išnagrinėtų ginčų buvo priimtas Tarnybos nutarimas patenkinti arba iš dalies patenkinti vartotojų reikalavimus, o 50 proc. atvejų kilę ginčai išspręsti taikiai, ginčo šalims pasiekus taikų sprendimą.

 

Įgyvendindama rinkos priežiūros funkcijas 2017 m. I ketvirtį Tarnyba atliko 1953 įvairių gaminių ir paslaugų grupių patikrinimus, iš kurių 21 proc. atvejų buvo nustatyti pažeidimai. Dažniausiai patikrinimų metu nustatyti pažeidimai – nepateikta informacija lietuvių kalba, nepateikta naudojimo instrukcija valstybine kalba, ženklinimo reikalavimų neatitikimas, nenurodytas gamintojas arba importuotojas, prekė nepažymėta CE ženklu arba CE ženklas neatitiko reglamento reikalavimų, nenurodytos saugos frazės ir pan. Svarbu pažymėti, kad 65 proc. patikrinimų atlikti vartotojų prašymų pagrindu.

 

Daugiausiai buvo tikrinami elektrotechnikos gaminiai (12 proc. su nustatytais pažeidimais), cheminės medžiagos ir preparatai (12 proc. su nustatytais pažeidimais), statybos produktai (14 proc. su nustatytais pažeidimais) bei žaislai (31 proc. su nustatytais pažeidimais).

 

Svarbu pažymėti, kad per 2017 m. pirmąjį ketvirtį nustatyta 10 į rinką pateiktų nesaugių produktų, iš kurių – 7 žaislai ir 3 elektrotechnikos prekės.

 

 

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius

Įstatymų naujovės