en

2018 m. Vartotojų rinkų rezultatų suvestinė. Vis dar reikia didinti europiečių pasitikėjimą paslaugomis

2018 m. Vartotojų rinkų rezultatų suvestinė. Vis dar reikia didinti europiečių pasitikėjimą...

 

Bendram pasitikėjimui rinkomis nuo 2010 m. būdingos teigiamos tendencijos, tačiau ataskaitoje matyti, kad tik 53 proc. vartotojų pasitiki, kad paslaugų sektoriuje veikiančios įmonės laikosi vartotojų taisyklių. Prekių rinkose šis skaičius yra tik šiek tiek didesnis – 59 proc. Lyginant su 2016 m. rezultatų suvestine, vartotojų pasitikėjimas nepadidėjo. Daugiausiai problemų vartotojams daugelyje ES valstybių narių kyla telekomunikacijų, finansinių paslaugų ir komunalinių paslaugų (vandens, dujų, elektros tiekimo ir pašto paslaugų) srityse. Iš teigiamų dalykų verta pastebėti, kad palengva mažėja Rytų ir Vakarų vartotojų pasitikėjimo atotrūkis. Taip pat vartotojai išreiškė didelį pasitikėjimą tokiomis paslaugomis, kaip asmeninės priežiūros paslaugos (plaukų kirpimas, spa paslaugos), atostogų būsto nuoma ir atostogų paketai. 

 

Vartotojų pasitikėjimas auga, tačiau vis dar per daug vartotojų susiduria su neigiamais išgyvenimais tam tikrose rinkose, pavyzdžiui, pirkdami nekilnojamąjį turtą ar naudotą automobilį,“ - sakė už teisingumą, vartotojus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová„2018 m. balandžio mėn. mes pateikėme Naujų galimybių vartotojams dokumentų rinkinį, kuriuo siekiama sustiprinti vartotojų teisių įgyvendinimą ir suteikti vartotojams naujų galimybių ginti savo teises. Galimybė imtis kolektyvinių veiksmų turėtų suteikti vartotojams daugiau pasitikėjimo, kad jie yra pajėgūs apginti savo teises ir priversti verslo įmones geriau laikytis taisyklių.“ 

 

Pagrindinės 2018 m. Vartotojų rinkų rezultatų suvestinės išvados:

  • Lyginant su 2016 m. pagerėjimas nedidelis, nors išlieka 2010 m. atsiradusi teigiama tendencija. Per pastaruosius dvejus metus labiausiai pagerėjo hipotekos, vandens tiekimo, dujų ir elektros paslaugų sąlygos, tačiau jos (išskyrus dujų tiekimo paslaugas) vis tiek išlieka vienos iš mažiausiai patikimų rinkose.
  • Vakarų Europos rinkos ir toliau užtikrina vartotojams geresnius rezultatus, tačiau šiais metais vidutiniškai labiausiai pagerėjo rezultatai Rytų Europoje. Iš to galima spręsti, kad palengva mažėja Rytų ir Vakarų vartotojų pasitikėjimo rinkomis atotrūkis. Šią padėtį turėtų toliau gerinti Komisijos ir valstybių narių vykdomi veiksmai sprendžiant dvejopos maisto kokybės problemą.
  • Daugiausiai problemų vartotojams ir toliau kelia interneto tiekimo ir mobiliojo telefono paslaugos: šiuose sektoriuose per pastaruosius metus su problemomis susidūrė atitinkamai 20,3 proc. ir 17,5 proc. vartotojų. Kitoms sritims, kurias paminėjo ne mažiau kaip 10 proc. vartotojų, priklauso: TV abonementas, fiksuotojo telefono ryšio paslaugos, informacinių technologijų ir ryšių bei elektronikos prekių pardavimas, geležinkelio ir miesto transportas, naudoti automobiliai, nekilnojamasis turtas, pašto paslaugos, nauji automobiliai, automobilių nuomos ir automobilių remonto paslaugos.
  • Kilus problemoms finansinių paslaugų sektoriuje, jame vartotojai patiria daugiausiai žalos (patiria finansinių nuostolių arba sugaišta laiko). Ne mažiau kaip 35 proc. vartotojų, kuriems kilo problemų būsto draudimo, hipotekos, paskolų ir kreditų, elektros ir vandens tiekimo srityse praneša dėl to patyrę didelę žalą. Kitos sritys, kuriose problemų patyrę vartotojai praneša patyrę didelę žalą, yra oro linijos, investiciniai produktai ir automobilių draudimas.
  • Mažiausiai vartotojai pasitiki nekilnojamojo turto ir naudotų automobilių sritimis. Tik 38 proc. vartotojų pasitiki, kad nekilnojamojo turto paslaugų teikėjai laikosi vartotojų apsaugos taisyklių, o kalbant apie naudotų automobilių sektorių, taip mano 36 proc. vartotojų. 

 

Komisijos veiksmai, kuriais didinama vartotojų apsauga ir pasitikėjimas 

 

Vartotojų apsaugos gerinimas buvo svarbus J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos darbotvarkės klausimas. 2018 m. balandžio mėn. Komisija pateikė Naujų galimybių vartotojams dokumentų rinkinį, kuriuo suteikiamos galimybės kompetentingiems subjektams vartotojų vardu pateikti atstovaujamuosius ieškinius ir nustatytos griežtesnės baudų skyrimo galios valstybių narių vartotojų apsaugos institucijoms. Be to, vartotojų teisės bus užtikrinamos internetinėje erdvėje ir išaiškinta, kad pagal ES teisę draudžiama prekiauti dvejopos kokybės produktais, nes tai klaidina vartotojus.

 

Pagal ES Reglamentą dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje (BVAS) Komisija kartu su vartotojų institucijomis pradėjo kelis vykdymo užtikrinimo veiksmus, kuriais užtikrinama, kad verslo įmonės visapusiškai laikysis ES vartotojų taisyklių. Vienas iš nesenų tokių veiksmų pavyzdžių - „Airbnb“ sąlygų ir kainų pateikimo gerinimas. 

 

Pagrindiniai faktai 

 

Vartotojų rezultatų suvestinėse apžvelgiama, kaip veikia ES vartotojų bendroji rinka. Jos skelbiamos nuo 2008 m. ir jomis siekiama užtikrinti geresnę vartotojų rezultatų stebėseną ir pateikti politikai reikalingų įrodymų.

 

Skelbiamos dviejų tipų suvestinės – pakaitomis kas antrus metus, jos grindžiamos reprezentatyviais ES masto tyrimais.

 

  • Vartotojų rinkų rezultatų suvestinėje stebimi daugiau nei 40 vartotojų rinkų veiklos rezultatai remiantis pagrindiniais rodikliais, kaip antai, pasitikėjimu, kad pardavėjai laikosi vartotojų apsaugos taisyklių, pasiūlymų palyginamumu, pasirinkimo rinkoje įvairove, vartotojų lūkesčių patenkinimo mastu ir problemų sukeliama žala vartotojams. Taip pat stebimi ir analizuojami kiti rodikliai, pavyzdžiui, paslaugų teikėjų keitimas ir kainos.
  • Vartotojų sąlygų rezultatų suvestinėje stebimos nacionalinės vartotojų sąlygos trijose srityse: tai 1) žinios ir pasitikėjimas, 2. atitiktis ir vykdymo užtikrinimas, 3. skundai ir ginčų sprendimas. Taip pat nagrinėjama ES mažmeninės rinkos integracijos pažanga (2017 m. Vartotojų sąlygų rezultatų suvestinė). 

 

Lietuvoje nuo 2015 m. bendras rinkos veikimo rodiklis pagerėjo 0,6 balo. Lietuva pateko į trejetuką 28 ES šalių, savo rinkos veikimo rodikliu pirmaujančių mobiliųjų telefonų paslaugų, transporto priemonių nuomos paslaugų bei traukinių paslaugų srityse. Geriausiai Lietuvoje vertinamos prekių sritys buvo degalai, akiniai, lęšiai bei pieno produktai. Prasčiausiai Lietuvoje vertintos prekės – naudoti automobiliai, drabužiai, avalynė bei mėsos produktai. Paslaugų srityje Lietuvoje pirmavo asmens priežiūros paslaugos, traukinių paslaugos bei transporto priemonių draudimo paslaugos. Blogiausiai vertintos azartinių lošimų ir loterijų paslaugos, investavimo, privačių asmeninių pensijų bei vertybinių popierių sektorius ir nekilnojamojo turto paslaugos. Pažymėtina, kad visų paslaugų rinkos įvertinimai Lietuvoje viršijo ES vidurkį.

 

Vartotojų rinkų rezultatų suvestinė

 

Europos Komisijos pranešimas spaudai