en

2019 m. daugiausia pavojų kėlė nesaugūs žaislai, elektrotechnika ir cheminės medžiagos

2019 m. daugiausia pavojų kėlė nesaugūs žaislai, elektrotechnika ir cheminės medžiagos

2019 m. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – VVTAT) specialistai Lietuvos rinkoje nustatė 76 pavojingus ne maisto produktus. Dažniausiai pavojų sveikatai kėlė nesaugūs žaislai, elektrotechnika bei cheminės medžiagos (valikliai, klijai ir kitos skirtingos paskirties cheminės medžiagos).

 

„Gerindami rinkos priežiūros procesus, 2019 m. atskyrėme iki tol regionuose vykdytas vartojimo ginčų nagrinėjimo ir rinkos priežiūros funkcijas, regionams palikdami vykdyti išskirtinai rinkos priežiūrą. Šis sprendimas leido daugiau dėmesio skirti rizikingiausioms prekių grupėms. Per metus atlikome daugiau nei 6 tūkstančius patikrinimų, kurių metu iš viso įvertinome daugiau nei 15 tūkstančių įvairių prekių ir paslaugų“, – sako VVTAT vadovė Neringa Ulbaitė.

 

Dažniausiai pavojų kėlė žaislų konstrukcija – bandymų metu atsiskyrė žaislų detalės, kurias vaikas gali įsidėti į burną ir jomis užspringti. Taip pat nustatyti žaislų cheminės sudėties pažeidimai – didelė kadmio bei švino koncentracija kėlė pavojų apsinuodyti. Absoliuti žaislų dauguma buvo pagaminti Kinijoje.

 

Situacija dėl pavojingų žaislų lėmė ir 2020 m. prioritetus – šiemet VVTAT daugiau dėmesio skirs vaikams skirtų prekių patikrinimams tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete.

 

Kitų prekių srityje nustatyti 9 nesaugūs elektrotechnikos gaminiai, 9 pavojingos cheminės medžiagos, 8 nesaugūs kosmetikos gaminiai, 6 nesaugios konstrukcijos baldai ir 5 pavojingi avalynės bei tekstilės gaminiai.

 

Nelaimingų atsitikimų pavyko išvengti, o nesaugius produktus įvežusios bendrovės buvo įpareigotos pašalinti pavojingus produktus iš rinkos, įspėti vartotojus bei susigrąžinti nesaugius produktus. Už Produktų saugos įstatymo pažeidimus bendrovėms taikytos sankcijos.

 

Daugiausia dėmesio analizuojamu laikotarpiu skirta mažmeninės prekybos patikrinimams – net 69 proc. patikrinimų atlikta mažmeninės prekybos vietose, trečdaliu atvejų nustatyti teisės aktų pažeidimai. Dažniausiai reikalavimų neatitiko ženklinimas, t. y. nenurodytas gamintojas arba importuotojas, nenurodytos privalomos saugos frazės ar nepateikta būtina informacija lietuvių kalba. Panaši pažeidimų struktūra stebėta ir didmeninėje prekyboje – iš 846 patikrinimų 25 proc. atvejų nustatyti neatitikimai.

 

VVTAT taip pat aktyviai dalyvavo atskirų prekių grupių tikrinimų programose. Iš viso įvykdyta 14 nacionalinių tikrinimo programų ir sudalyvauta 6 tarptautinėse tikrinimo programose. Galimybė dalyvauti tarptautiniuose projektuose buvo ypač naudinga Lietuvai atliekant bandymus užsienio laboratorijose.

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius