en

Atmintinė: garantijos

Atmintinė: garantijos

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau - CK) numato dviejų rūšių daikto kokybės garantijas – garantiją pagal įstatymą (teisinę garantiją) ir komercinę (sutartinę) garantiją.

 

GARANTIJA PAGAL ĮSTATYMĄ 

– tai pardavėjo patvirtinimas, kad perduodami pirkėjui daiktai jų perdavimo momentu yra:

 

  • tinkamos kokybės, t. y. atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas (aprašymą, pavyzdį, modelį bei turi savybes, kurių pirkėjas gali pagrįstai tikėtis) bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus – CK 6.333 str. 1 d., 6.363 str. 2 d.);
  • tinkami naudoti pagal įprastą ar specialiai nurodytą paskirtį (CK 6.333 str. 4 d.);
  • neturi paslėptų daiktų trūkumų (CK 6.333 str. 2 d.).

 

Toks pardavėjo patvirtinimas yra, nepaisant to, ar tokia garantija pirkimo–pardavimo sutartyje numatyta, ar ne (CK 6.317 str. 1 d., 2 d.; 6.363 str. 1 d.). Kitaip tariant, garantija pagal įstatymą yra pardavėjo prievolė patvirtinti daikto kokybę. Tai privaloma teisinė apsauga, kuri kyla iš įstatymo ir nesiejama su sutartimi.

 

KOMERCINĖ (SUTARTINĖ) KOKYBĖS GARANTIJA

 

– tai pardavėjo/gamintojo įsipareigojimas garantijoje numatytomis sąlygomis atsakyti už per garantijos terminą atsiradusius prekės trūkumus ar ketinimas prisiimti atsakomybę už tam tikrus trūkumus. Tokia garantija laikoma papildoma (savanoriška) garantija (paslauga) šalia įstatyminės garantijos, kuri teikiama neatlygintinai arba už užmokestį ir kurios sąlygas bei terminą leidžiama aptarti su vartotoju (ar jas nustatyti vienašališkai), tačiau tokios sąlygos negali varžyti įstatymais suteiktų vartotojų teisių dėl garantijos pagal įstatymą (pavyzdžiui, riboti įstatyminės garantijos terminą, teisių gynimo būdus pagal įstatyminę garantiją ir pan).

 

Daugiau apie garantijas skaitykite čia: