*skip_to_content*
en

Bendrovei, nepristačiusiai prekių bei negražinusiai sumokėtų pinigų vartotojams, skirta bauda

Bendrovei, nepristačiusiai prekių bei negražinusiai sumokėtų pinigų vartotojams, skirta bauda

VVTAT gavo 12 vartotojų prašymų dėl UAB „Bebras group“ nepristatytų prekių, įsigytų bendrovės tinklalapyje www.bto.lt, ir negrąžintų už nepristatytas prekes sumokėtų pinigų. Pardavėjas tinkamai neįvykdė savo įsipareigojimų, per nurodytą terminą nepristatė prekių, taip pat jų nepateikė per papildomą laiką bei neatsiskaitė su vartotojais.

 

Vartotojai prašymuose nurodė, kad UAB „Bebras group“ nepristačius vartotojams prekių (mobiliųjų telefonų, televizorių, kompiuterinės technikos), jie kreipdavosi į UAB „Bebras group“, prašydami grąžinti už prekes sumokėtus pinigus, tačiau UAB „Bebras group“ per nustatytą papildomą terminą prekių nepristatydavo bei už prekes sumokėtų pinigų negrąžindavo. Pardavėjas nepateikė VVTAT paaiškinimų, kodėl vartotojams nebuvo pristatytos prekės. Gautus vartotojų prašymus dėl UAB „Bebras group“ veiklos VVTAT išnagrinėjo vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka bei pripažino jų reikalavimus pagrįstais.

 

VVTAT, skirdama baudą, atsižvelgė į tai, kad UAB „Bebras group“ su dalimi vartotojų ginčus išsprendė taikiai, įvykdydama vartotojų reikalavimus grąžinti už nepristatytas prekes sumokėtus pinigus.

 

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatų pažeidimus, UAB „Bebras group“ skirta 1500 eurų bauda.

 

Įsigaliojęs VVTAT nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis VVTAT nutarimas neįvykdomas, jis bus vykdomas priverstinai (antstolio pagalba) Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Įstatymų naujovės