*skip_to_content*
en

Buitinio vartotojo elektros energijos pirkimo-pardavimo ir elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Buitinio vartotojo elektros energijos pirkimo-pardavimo ir elektros energijos persiuntimo...

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Elektrum Lietuva“ Buitinio vartotojo elektros energijos pirkimo-pardavimo ir elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutartį (toliau – Sutartis).  

 

VVTAT komisija išnagrinėjo UAB „Elektrum Lietuva“ Sutarties sąlygas nesažiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2021 m. liepos 12 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-1787, kuriuo nustatė, kad tam tikros minimos Sutarties sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.2284 straipsnyje įtvirtintų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų.

 

Dalis minėtos sutarties sąlygų iš esmės pažeidė sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus, panaikino arba apribojo vartotojo teises, susijusias su pardavėju, paslaugų teikėju tuo atveju, kai pardavėjas ar paslaugų teikėjas visiškai ar iš dalies neįvykdo, ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus bei įpareigojo vartotoją įvykdyti visus įsipareigojimus verslininkui net ir tuo atveju, kai šis neįvykdo savųjų arba nevisiškai juos įvykdo.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl Sutarties sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

Įstatymų naujovės