*skip_to_content*
en

Elektroninės parduotuvės pirkimo pardavimo taisyklėse ir grąžinimo, garantijos sąlygose nustatyta nesąžiningų sąlygų

Elektroninės parduotuvės pirkimo pardavimo taisyklėse ir grąžinimo, garantijos sąlygose nustatyta...

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Varlė“ elektroninės parduotuvės pirkimo pardavimo taisykles ir grąžinimo, garantijos sąlygas.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo UAB „Varlė“ elektroninės parduotuvės pirkimo pardavimo taisykles (toliau – Taisyklės) bei grąžinimo, garantijos sąlygas (toliau – Sąlygos) nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2021 m. rugsėjo 9 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-2306, kuriuo nustatė, kad tam tikros Taisyklių ir Sąlygų nuostatos atitinka Civilinio kodekso 6.2284 straipsnyje įtvirtintų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų.

 

Dalis minėtų Taisyklių ir Sąlygų nuostatų panaikino arba apribojo vartotojo teises, susijusias su pardavėju, paslaugų teikėju tuo atveju, kai pardavėjas ar paslaugų teikėjas visiškai ar iš dalies neįvykdo, ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus, verslininkui suteikė teisę vienašališkai be sutartyje numatyto ar pakankamo pagrindo keisti sutarties sąlygas ir iš esmės pažeidė sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl Taisyklių ir Sąlygų nuostatų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

Įstatymų naujovės