en

Elektros energijos pirkimo–pardavimo fiziniams vartotojams sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Elektros energijos pirkimo–pardavimo fiziniams vartotojams sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino paslaugų teikėjo UAB „Inregnum“ Elektros energijos pirkimo–pardavimo fiziniams vartotojams sutartį.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo paslaugų teikėjo UAB „Inregnum“ (nuo 2021-04-01 teisės ir pareigos pagal vartotojų sudarytas energijos tiekimo sutartis perleistos UAB „Elektrum Lietuva“) Elektros energijos pirkimo–pardavimo fiziniams vartotojams sutarties sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2021 m. birželio 9 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-1506, kuriuo nustatė, kad tam tikros minimos sutarties sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.2284 straipsnyje nustatytų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų.

 

Dalis minimoje sutartyje numatytų sąlygų pažeidė šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai ir panaikino arba apribojo vartotojo teises verslininko ar kitos šalies atžvilgiu tuo atveju, kai verslininkas visiškai ar iš dalies neįvykdo ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl minimų sutarčių sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarnybą Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.