*skip_to_content*
en

Elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartyje nustatyta...

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Vilniaus elektra“ elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarties sąlygas.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo UAB „Vilniaus energija“ elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarties sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2021 m. birželio 28 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-1674, kuriuo nustatė, kad tam tikros sutarties sąlygos atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2284 straipsnyje įtvirtintų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų.

 

Dalis sutartyje numatytų sąlygų iš esmės pažeidė šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai, įpareigojo vartotoją įvykdyti visus įsipareigojimus verslininkui net ir tuo atveju, kai šis neįvykdo savųjų arba nevisiškai juos įvykdo bei panaikino arba apribojo vartotojo teises, susijusias su pardavėju, paslaugų teikėju tuo atveju, kai pardavėjas ar paslaugų teikėjas visiškai ar iš dalies neįvykdo, ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl sutarties sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

Įstatymų naujovės