en

ES Bendrasis Teismas panaikino Reglamentą, kuriuo įpareigojama atlikti dulkių siurblių energijos vartojimo ženklinimą

ES Bendrasis Teismas panaikino Reglamentą, kuriuo įpareigojama atlikti dulkių siurblių energijos...

Europos Sąjungos Bendrasis Teismas 2018 m. lapkričio 8 d. priėmė sprendimą, kuriuo panaikino 2013 m. gegužės 3 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 665/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/EB nustatomi dulkių siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai (toliau – Reglamentas).

 

Nebegaliojantis energijos vartojimo ženklinimas turi būti pašalintas

 

Panaikinus Reglamentą prekiautojams daugiau nebėra pareigos atlikti dulkių siurblių energijos vartojimo ženklinimą, o prekybos vietose ir kituose komunikacijos kanaluose šiuo metu esantis energijos vartojimo ženklinimas apie dulkių siurblių energijos klases prieštarauja 2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1369, kuriuo nustatoma energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistema ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES, 6 str. d) dalies nuostatai, numatančiai, kad tiekėjas ir prekiautojas gaminių, kuriems netaikomi deleguotieji aktai, atveju nepateikia arba nerodo etikečių, kuriomis imituojamos šiame reglamente arba atitinkamuose deleguotuosiuose aktuose numatytos etiketės.

 

Išparduoti likučius leidžiama

 

Įvertinus tai, kad energetinio ženklinimo etiketės pateikimas nėra esminis Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių pažeidimas, siekiant palengvinti administracinę naštą verslo subjektams, bus leidžiama išparduoti turimus negaliojančiu ženklinimu pažymėtus prekių likučius.

 

Išsamesnės informacijos kviečiame kreiptis į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Rinkos priežiūros planavimo ir rizikos vertinimo skyriaus vyresnįjį patarėją Aleksą Žalpį tel. (8 5) 212 1727, el. p. aleksas.zalpys@vvtat.lt.

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius