en

ETT: oro vežėjai turi nurodyti visus mokesčius rezervacijos pradžioje

ETT: oro vežėjai turi nurodyti visus mokesčius rezervacijos pradžioje

Europos teisingumo teismas (toliau – ETT) priėmė prejudicinį sprendimą, kuriuo konstatavo, kad oro vežėjai nuo pat pirmo skrydžio bilieto kainos paskelbimo interneto svetainėje privalo aiškiai nurodyti oro susisiekimo kainą, atskirai – numatomus mokesčius, rinklavas ir kt. įmokas, taip pat aiškiai informuoti apie neprivalomus kainos priedus.

 

Kaip numato Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių, vartotojams turėtų būti sudaromos galimybės veiksmingai palyginti skirtingų oro linijų oro susisiekimo paslaugų kainas, todėl visuomet turėtų būti nurodyta galutinė vartotojo mokėtina Bendrijos kilmės oro susisiekimo paslaugų kaina, įskaitant visus mokesčius, rinkliavas ir mokėjimus. Oro vežėjai taip pat skatinami nurodyti iš trečiųjų šalių į Bendriją jų teikiamų oro susisiekimo paslaugų galutinę kainą.

 

Išsamiau apie ETT sprendimą skaitykite pranešime spaudai.

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba primena, kad vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis, prieš sudarydamas vartojimo sutartį, verslininkas privalo aiškiai ir suprantamai suteikti vartotojui būtiną, teisingą, išsamią ir neklaidinančią informaciją apie prekių ir paslaugų kainą. Verslininkas privalo nurodyti galutinę pardavimo kainą, įskaitant visus mokesčius. Netinkamai įvykdęs pareigą suteikti informaciją vartotojui verslininkas turi atlyginti dėl to vartotojo patirtus nuostolius.

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius