en

Europos Komisija kviečia į atvirą diskusiją apie Vartojimo kredito direktyvos efektyvumą

Europos Komisija kviečia į atvirą diskusiją apie Vartojimo kredito direktyvos efektyvumą

 

Siekdama gerinti vartotojų galimybes gauti kokybiškas finansines paslaugas, Europos Komisija kviečia vartotojus, kreditų srities specialistus, nacionalines valdžios institucijas ir kitus suinteresuotus subjektus išsakyti savo nuomonę apie 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių (toliau – Direktyva) veikimą.

 

Praėjus dešimtmečiui po Direktyvos priėmimo Europos Komisija siekia nustatyti Direktyvos tikslingumą, aktualumą bei efektyvumą atsižvelgiant į visus nuo 2008 m. įvykusius rinkos pokyčius.

 

Minėta Direktyva buvo siekiama paskatinti tarpvalstybines kredito sutartis ir užtikrinti aukštus vartotojų apsaugos standartus. Direktyvoje buvo nustatyta vartotojų teisė per 14 dienų atsisakyti kredito sutarties ir kredito išankstinio grąžinimo teisė bei kredito teikėjų prievolė prieš sudarant sutartį atlikti kreditingumo vertinimą. Ja taip pat užtikrinama, kad visi Europos Sąjungos vartotojai iki sutarties sudarymo gautų standartinę ir lengvai palyginamą informaciją apie svarbiausius kredito pasiūlymo aspektus.

 

Nuomonę šioje viešojoje konsultacijoje iki š. m. balandžio 8 d. galite pateikti užpildydami internetinį klausimyną: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3472049/public-consultation_lt 

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius