en

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas patvirtino – skolų išieškojimo verslui taip pat taikomos vartotojų teisės reglamentuojančios teisės normos

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas patvirtino – skolų išieškojimo verslui taip pat taikomos...

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas) š. m. liepos 20 d. priėmė prejudicinį sprendimą bei pateikė išaiškinimą, kuriuo patvirtino Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos skolų išieškojimo teisinių santykių kvalifikavimą. Teisingumo Teismas nurodė, kad skolų išieškojimo veikla yra komercinė veikla, o skolų išieškojimo paslaugos yra laikomos produktu, taigi, skolų išieškojimo bendrovės ir įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį nevykdančio skolininko, kurio skola buvo perleista šiai bendrovei, teisiniai santykiai patenka į numatytus 2005  m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje.

 

Primename, kad Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai pagal gautus vartotojų skundus išnagrinėjus bylą dėl galimo Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo buvo nustatyta, kad UAB „Gelvora“, kuri vykdė skolų išieškojimą pagal skolų perleidimo sutartį, veiksmai atitinka šiuo įstatymu draudžiamos nesąžiningos komercinės veiklos požymius: profesinio atidumo reikalavimų nesilaikymas, klaidinantys veiksmai dėl produkto kainos ar jos apskaičiavimo būdo bei klaidinantis esminės informacijos neatskleidimas vartotojams. Nagrinėjant bylą taip pat nustatyta, kad UAB „Gelvora“ vartotojams neteikė informacijos, kokia tvarka vykdomi skolos išieškojimo veiksmai, kokios skolos išieškojimo priemonės taikomos konkrečiu atveju, kokia kiekvieno išieškojimo veiksmo kaina. Negaudami šios informacijos vartotojai neturėjo galimybės kontroliuoti jų atžvilgiu vykdomų skolos išieškojimo veiksmų ir galėjo būti skatinami priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmę.

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba tarp UAB „Gelvora“ ir vartotojų susiklosčiusius santykius laikė vartojimo santykiais, ir už vykdytą nesąžiningą komercinę veiklą vartotojų atžvilgiu bendrovei skyrė 3 475 EUR baudą.

 

 

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius