en

Fizikinių tyrimų laboratorijai prašyme atlikti matavimus, sutartyje bei jos priede Nr. 1 nustatyta nesąžiningų sąlygų

Fizikinių tyrimų laboratorijai prašyme atlikti matavimus, sutartyje bei jos priede Nr. 1...

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Tyrimų laboratorija“ fizikinių tyrimų laboratorijai prašymo atlikti matavimus, sutarties bei sutarties priedo Nr. 1 sąlygas.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo UAB „Tyrimų laboratorija“ fizikinių tyrimų laboratorijai prašymo atlikti matavimus (toliau – Prašymas), sutarties bei sutarties priedo Nr. 1 sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2021 m. rugpjūčio 5 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-2022, kuriuo nustatė, kad tam tikros Prašymo, sutarties bei sutarties priedo Nr. 1 sąlygos atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2284 straipsnyje įtvirtintus vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus.

 

Dalis Prašyme, sutartyje bei sutarties priede Nr. 1 numatytų sąlygų iš esmės pažeidė sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus, netinkamai panaikino arba apribojo vartotojo teisės verslininko ar kitos šalies atžvilgiu tuo atveju, kai verslininkas visiškai ar iš dalies neįvykdo, ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus, nustatė neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą bei panaikino arba suvaržė vartotojo teisę pareikšti ieškinį ar pasinaudoti kitais pažeistų teisių gynimo būdais.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl Prašymo, sutarties bei sutarties priedo Nr. 1 sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.