*skip_to_content*
en

Galimos pasekmės nepateikus atsakymo vartotojui

Galimos pasekmės nepateikus atsakymo vartotojui

Siekiant suteikti galimybę vartotojui ir pardavėjui/paslaugos teikėjui kilusi ginčą išspręsti savarankiškai, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (toliau – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas) nuostatose numatyta vartotojo pareiga ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo dienos, kurią vartotojas sužinojo apie savo teisių pažeidimą, kreiptis į verslininką raštu, nurodant savo reikalavimus. Savo ruožtu verslininkas, pateikdamas atsakymą į vartotojo rašytinę pretenziją, taip pat privalo laikytis atitinkamų reikalavimų.

 

  • Pareiga atsakyti ne vėliau kaip per 14 dienų

Vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 straipsnio 2 dalimi, verslininkas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo pretenziją ir, nesutikdamas su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo pretenzijos gavimo dienos pateikti vartotojui išsamų rašytinį atsakymą.

 

  • Pareiga pagrįsti atsakymą

Minėta Įstatymo nuostata taip pat numato verslininko pareigą atsakymą motyvuoti, pagrindžiant savo poziciją konkrečiais aplinkybes įrodančiais dokumentais.

 

  • Pareiga pateikti informaciją apie ginčų neteisminio sprendimo subjektą

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 straipsnio 3 dalis numato, kad tuo atveju, kai verslininkas atsisako tenkinti vartotojo reikalavimus arba juos tenkina iš dalies, verslininkas savo atsakyme privalo pateikti informaciją apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, į kurį gali kreiptis vartotojas.

 

Atkreipiame dėmesį, kad nustačius, jog verslininko atsakymas į vartotojo pretenziją buvo pateiktas nesilaikant aukščiau minėtų nuostatų, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba už Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatų reikalavimų nesilaikymą gali skirti nuo 72 EUR iki 724 EUR baudą.

 

 

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius

Įstatymų naujovės