en

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sąlygas.  

 

VVTAT komisija išnagrinėjo AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2021 m. vasario 10 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-452, kuriuo nustatė, kad tam tikros sutarties sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.228(4) straipsnyje įtvirtintų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų.

 

Dalis taisyklių sąlygų iš esmės pažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus, apriboja vartotojo teises verslininko atžvilgiu, tuo atveju, kai verslininkas visiškai ar iš dalies neįvykdo, ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl sutarties sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.