en

Ginčą su verslininku nemokamai spręskite ne teismo tvarka

Ginčą su verslininku nemokamai spręskite ne teismo tvarka

Įsigijote nekokybišką prekę arba susidūrėte su paslaugos teikėju, kuris nesilaiko sutartyje numatytų įsipareigojimų ir atsisako vykdyti Jūsų keliamą reikalavimą, tačiau dvejojate, ar kreiptis į ginčus nagrinėjančią instituciją? Susipažinkite su vartojimo ginčo sprendimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje procesu.

 

Kaip tai veikia?

 

1. Prašymas pardavėjui (paslaugų teikėjui). Vartotojas, kurio teisės ar teisėti interesai buvo pažeisti, pirmiausia privalo raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugos teikėją ir nurodyti savo keliamą reikalavimą. Prie prašymo svarbu pridėti pirkimo dokumento kopiją, o kreipiantis dėl galimai nekokybiškos prekės – ir pačią prekę. Jei prekė ar paslauga buvo įsigyta Lietuvos ar kitos ES šalies elektroninėje parduotuvėje, į pardavėją ar paslaugos teikėją vartotojas gali kreiptis ir per Elektroninio ginčų sprendimo platformą: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

2. Pardavėjo (paslaugų teikėjo) atsakymas. Pardavėjas ar paslaugų teikėjas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo prašymą ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prašymo gavimo pateikti vartotojui motyvuotą atsakymą.

 

3. Prašymas Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (toliau – Tarnyba). Jei per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos pardavėjas ar paslaugų teikėjas nepateikia atsakymo arba nesutinka tenkinti vartotojo reikalavimo, vartotojas turi teisę kreiptis į Tarnybą dėl ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka. Vartotojo prašymą ir visus turimus dokumentus galima pateikti atvykus į Tarnybos padalinį arba internetu, per Vartotojų teisių informacinę sistemą (www.vtis.lt). Taip pat pasirašytus bei skenuotus dokumentus galima siųsti el. paštu tarnyba@vvtat.lt .

 

4. Ginčo nagrinėjimas. Gavusi vartotojo prašymą ir aplinkybes patvirtinančius įrodymus, Tarnyba kreipiasi į pardavėją (paslaugų teikėją) ir siūlo kilusį ginčą spręsti taikiai, o nesutinkant – pateikti motyvuotus paaiškinimus, pagrįstus dokumentais. Jei ginčas kyla dėl prekės ar paslaugos kokybės, atliekamas patikrinimas arba paslaugos vertinimas.

 

5. Sprendimo priėmimas. Įvertinusi ginčo šalių pateiktus įrodymus, patikrinimo akto išvadą ir kitas ginčo nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, Tarnyba priima vieną iš sprendimų: tenkinti vartotojo reikalavimą, iš dalies tenkinti vartotojo reikalavimą arba atmesti vartotojo prašymą. Ginčas išnagrinėjamas ir sprendimas dėl ginčo esmės priimamas ne vėliau kaip per 90 dienų. Šis terminas gali būti pratęstas dar 30 dienų. Sprendimas yra privalomas vykdyti ginčo šalims, jeigu nei viena ginčo šalis per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės. Jeigu sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, t. y. vartotojas su Tarnybos nutarimu gali kreiptis į antstolį ir išieškoti reikalaujamą sumą.

 

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 

Kreipdamasis į Tarnybą vartotojas turi pateikti prašymą bei prašyme nurodytas aplinkybes pagrindžiančių dokumentų kopijas:

  • sutarties, dėl kurios kilo ginčas, kopiją (jei sutartis sudaryta raštu);
  • pinigų sumokėjimą už įsigytas prekes ar suteiktas paslaugas patvirtinančio dokumento kopiją;
  • pretenzijos paslaugų teikėjui ar pardavėjui kopiją ir pardavėjo ar paslaugų teikėjo atsakymo kopiją (jeigu atsakymas buvo gautas raštu);
  • įrodymus, patvirtinančius prekių ar paslaugų trūkumus (nuotraukas, filmuotą medžiagą ir pan.);
  • kitus vartotojo manymu svarbius įrodymus.

 

Kilo klausimų? Susisiekite!

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Vilniaus g. 25, Vilnius

tel. 85 262 67 60

el. p. tarnyba@vvtat.lt

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius