*skip_to_content*
en

Į Kosmetikos reglamentą įtrauktos naujos draudžiamos medžiagos

Į Kosmetikos reglamentą įtrauktos naujos draudžiamos medžiagos

Nuo 2023 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Kosmetikos reglamento pakeitimai, kurie yra susiję su rinkodara bei pateikimu rinkai. Medžiagos, kurios turi būti uždraustos pagal Omnibus VI reglamentą, yra pagrįstos 18-uoju CLP reglamento ((ES) 2022/692) techniniu pritaikymu. 

Į Kosmetikos reglamento II priede pateiktą draudžiamų medžiagų sąrašą įtraukta 30 naujų medžiagų, atsižvelgiant į kancerogenines, mutogenines bei reprodukcijai pavojingas savybes.

Kosmetikos reglamentas.

Įstatymų naujovės