en

Ikimokyklinio ugdymo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Ikimokyklinio ugdymo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino VšĮ „Vilniaus Montessori“ sutartį ir sutarties priedus Nr. 1 ir Nr. 2.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo VšĮ „Vilniaus Montessori“ sutarties ir sutarties priedų Nr. 1 ir Nr. 2 sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2020 m. liepos 2 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-1422, kuriuo nustatė, kad tam tikros minimos sutarties ir sutarties priedo Nr. 2 sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.228(4) straipsnyje nustatytų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų.

 

Dalis sutartyje numatytų sąlygų pažeidė sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus, verslininkui suteikė teisę vienašališkai be sutartyje numatyto ar pakankamo pagrindo keisti sutarties sąlygas, nustatė neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, verslininkui suteikė teisę negrąžinti vartotojui iš šio gautų sumų, kai vartotojas nusprendžia nesudaryti sutarties ar jos nevykdyti, ir nenumatoma vartotojo teisė gauti iš verslininko tokio pat dydžio sumas, kai verslininkas vienašališkai nutraukia sutartį.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl sutarties ir sutarties priedo sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.