*skip_to_content*
en

Informacija dėl medienos ir medienos produktų importo iš Rusijos ir Baltarusijos

Informacija dėl medienos ir medienos produktų importo iš Rusijos ir Baltarusijos

Po devintojo Europos Sąjungos narių ekspertų susitikimo, kurio metu diskutuota apie medienos ir medienos produktų importo iš Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos, priimti sprendimai:

 

 • Medienos ir medienos produktų importas iš Rusijos Federacijos
  Draudžiama importuoti produktus, kurių kombinuotosios nomenklatūros kodai 44, 4705, 4804 ir 9403. Apribojimai taikomi nuo 2022 m. birželio 10 d. Apribojimai netaikomi sutartiniams įsipareigojimams, vykdomiems pagal sutartis, sudarytas iki 2022 m. balandžio 9 d. Medienos produktai, patekę į rinką, nesilaikant aukščiau nurodytų apribojimų, bus laikomi neteisėtais.

 

 • Medienos ir medienos produktų importas iš Baltarusijos Respublikos
  Taikomos išimtys sankcijų sąrašuose produktams pagal kombinuotosios nomenklatūros kodus 47, 48 ir 94.

 

 • Medienos ir medienos produktų importas iš Ukrainos
  Draudžiamas medienos ir medienos produktų importas iš Donecko ir Luhansko regionų (vadovaujantis 2022 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2022/263) bei Krymo (vadovaujantis 2014 birželio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 692/2014 suvestinė redakcija 2021 m. liepos 21 d.). Teritorijos, kuriose vyksta aktyvūs kariniai veiksmai nėra galimybės ūkio subjektams užtikrinti tinkamą rizikos vertinimo procedūrą. Teritorijose, kuriose nevyksta kariniai susirėmimai, ūkio subjektai, prieš pateikdami į rinką medieną ir jos produktus, turėtų atlikdami rizikos vertinimą. Siekiant užtikrinti tinkamą rizikos vertinimą ir deramą patikrinimo sistemą, siūloma bendradarbiauti su vietinėmis Ukrainos nevyriausybinėmis organizacijos ar asociacijomis.

  Susipažinti su ataskaita anglų kalba galite Europos Komisijos puslapyje:
  https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/meetings/consult?lang=en&meetingId=41495&fromExpertGroups=false

Įstatymų naujovės