*skip_to_content*
en

Interjero ir eksterjero dizaino paslaugų sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Interjero ir eksterjero dizaino paslaugų sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino paslaugų teikėjos Editos Kondrat interjero ir eksterjero dizaino projekto sutartį.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo paslaugų teikėjos Editos Kondrat Interjero ir eksterjero dizaino projekto sutarties bei jos priedų sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2020 m. kovo 13 d. priėmė nutarimą Nr. 10-119, kuriuo nustatė, kad tam tikros minimos sutarties sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.2284 straipsnyje nustatytų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų.

 

Dalis sutartyje numatytų sąlygų pažeidė šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai, apribojo vartotojo teises, kai paslaugų teikėjas visiškai ar iš dalies neįvykdo įsipareigojimų, o taip pat sutartyje numatyta neproporcingai didelė vartotojo civilinė atsakomybė už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl sutarties sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius

Įstatymų naujovės