*skip_to_content*
en

Internetinės parduotuvės pirkimo pardavimo taisyklėse nustatyta nesąžiningų sąlygų

Internetinės parduotuvės pirkimo pardavimo taisyklėse nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Felit“ prekių pirkimo-pardavimo „Ikea“ internetinėje parduotuvėje taisykles.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo UAB „Felit“ prekių pirkimo-pardavimo „Ikea“ internetinėje parduotuvėje taisykles (toliau – Taisyklės) nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2021 m. gruodžio 2 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-3084, kuriuo nustatė, kad tam tikros Taisyklių sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.2284 straipsnyje įtvirtintų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų.

 

Dalis minėtų Taisyklių sąlygų verslininkui suteikia teisę vienašališkai be sutartyje numatyto ar pakankamo pagrindo keisti sutarties sąlygas, iš esmės pažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus, netinkamai panaikina arba apriboja vartotojo teises verslininko ar kitos šalies atžvilgiu tuo atveju, kai verslininkas visiškai ar iš dalies neįvykdo ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus ir verslininkui suteikia teisę be vartotojo sutikimo perleisti savo teises ir prievoles, atsirandančias iš sutarties, kai tai gali sumažinti vartotojui teikiamas garantijas.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl Taisyklių sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

Įstatymų naujovės