*skip_to_content*
en

Interneto paslaugų teikimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Interneto paslaugų teikimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Magnetukas“ interneto paslaugų teikimo sutarties sąlygas.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo UAB „Magnetukas“ interneto paslaugų teikimo sutarties sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2021 m. rugsėjo 9 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-2309, kuriuo nustatė, kad tam tikros sutarties sąlygos atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(4) straipsnyje įtvirtintų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų.

 

Dalis sutartyje numatytų sąlygų įpareigojo vartotoją vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis jis neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo, iš esmės pažeidė šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai, nustatė neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą bei netinkamai panaikino arba apribojo vartotojo teisės verslininko ar kitos šalies atžvilgiu tuo atveju, kai verslininkas visiškai ar iš dalies neįvykdo, ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl sutarties sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybą (tel. (8 5) 210 5633, el. p. rrt@rrt.lt, Mortos g. 14, 03219 Vilnius) Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

Įstatymų naujovės