*skip_to_content*
en

Išvykstamojo turizmo pajamos ir pelnas jau viršija iki pandemijos buvusį lygį

Išvykstamojo turizmo pajamos ir pelnas jau viršija iki pandemijos buvusį lygį

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) įvertino 2023 m. I ketvirčio kelionių organizatorių pateiktas ataskaitas. Išvykstamojo turizmo veiklą vykdančių kelionių organizatorių paskutinių keturių ketvirčių pajamos sudarė 421 mln. Eur ir buvo net 83 proc. didesnės nei prieš metus, bei 18 proc. didesnės nei iki prasidedant pandemijai. Pajamos leido sugeneruoti net 13,88 mln. Eur grynąjį pelną, kai prieš metus buvo gauta tik 4,6 mln. Eur grynojo pelno. Gautas ataskaitinio laikotarpio (2023 m. I ketvirtis) metinis grynasis pelnas net 3 kartus viršijo iki pandemijos gautą grynąjį 4,2 mln. Eur pelną.

 

Išvykstamojo turizmo veiklą vykdančių kelionių organizatorių ketvirčio pabaigoje buvo 79. Šis skaičius nepakito lyginant su 2022 m. I ketvirčiu.

 

 

Išvykstamojo turizmo pažymėjimą turinčių kelionių organizatorių nuosavas kapitalas 2023 m. I ketvirčio pabaigoje, lyginant su 2022 m. I ketvirčiu, padidėjo net 25 proc., t. y. nuo prieš metus buvusių 29,25 mln. iki 36,64 mln. Eur.

Per 2023 m. I ketvirtį keturiems kelionių organizatoriams nustatytas nepakankamas nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis, kai prieš metus tokių organizatorių buvo septyni.

2023 m. I ketvirčio duomenimis išvykstamojo turizmo kelionių organizatorių įsipareigojimai keliautojams sudarė 32,6 mln. Eur. Iš jų 0,279 mln. Eur buvo išleisti ir dar keliautojų nepanaudoti kuponais. Nepanaudotų kuponų skaičius, palyginus su prieš metus buvusiu skaičiumi, sumažėjo 43 proc., t. y. nuo 2812 vnt. iki 1614 vnt., o jų vertė sumažėjo 53 proc.

Nagrinėjant ketvirčius atskirai, kelionių organizatorių 2023 m. I ketvirčio (2023 m. sausio-kovo mėn.) finansiniai rodikliai ženkliai pagerėjo, palyginus su 2022 m. I ketvirčiu. Kelionių organizatorių 2023 m. I ketvirčio pajamos pasiekė 70,1 mln. Eur ir 1,5 karto viršijo 2022 m. I ketvirčio rezultatus (46,6 mln. Eur).

 

Bendras išvykstamąjį turizmą vykdančių kelionių organizatorių prievolių užtikrinimo draudimas 2023 m. I ketvirčio pabaigoje sudarė 33 mln. Eur. Tai  yra 74 proc. daugiau nei prieš metus (19 mln. Eur). O lyginant su laikotarpiu iki pandemijos (2020 m. I ketvirčio prievolių užtikrinimo draudimas sudarė 31,2 mln. Eur), suma padidėjo 6 proc.

VVTAT primena, kad visų Lietuvoje licencijuotų kelionių organizatorių turistams parduotos organizuotos kelionės yra apdraustos prievolių užtikrinimo draudimu nuo bendrovių nemokumo ir bankroto. Šis draudimas užtikrina, kad už organizuotas turistines keliones sumokėti pinigai bendrovių nemokumo ar bankroto atveju bus grąžinti turistams, kaip tai numato Turizmo įstatymas.

 

Vartotojai raginami organizuotas turistines keliones įsigyti tik iš teisėtai veikiančių, t. y. galiojančius kelionių organizatorių pažymėjimus turinčių kelionių organizatorių. Informaciją apie Lietuvoje registruotus kelionių organizatorius ir jų draudimus/garantijas galima rasti čia.

 

Įstatymų naujovės