en

Įvertintos II ketvirčio kelionių organizatorių finansinės ataskaitos: nors turizmo sektoriuje jaučiamas neapibrėžtumas, matomi ir tam tikri atsigavimo ženklai

Įvertintos II ketvirčio kelionių organizatorių finansinės ataskaitos: nors turizmo sektoriuje...

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) įvertino 2021 m. II ketv. išvykstamojo turizmo kelionių organizatorių finansines ataskaitas. Išvykstamojo turizmo pajamos per 12 mėn. krito iki 77,5 mln. EUR, t.y. net 69 %, palyginus su prieš tai buvusiomis 247 mln. EUR pajamomis. Šis reikšmingas smukimas lėmė 1,8 mln. EUR bendrą sektoriaus nuostolį, o kelionių organizatorių sukauptas kapitalas sumažėjo iki 29,2 mln. EUR lyginant su prieš metus buvusiais 30,5 mln. EUR.

 

Bendras licencijuotų kelionių organizatorių skaičius ketvirčio pabaigoje buvo 225. Iš jų 78 kelionių organizatoriai vykdė išvykstamojo turizmo veiklą, kai prieš metus tokių buvo 113. Sumažėjimo priežastis – įmonės pačios atsisako išvykstamojo turizmo kelionių organizavimo veiklos kol sektoriuje neapibrėžtumas.

 

3 kelionių organizatoriams nustatytas nepakankamas nuosavo kapitalo santykis. Šiems kelionių organizatoriams padidėjusi rizika tapti nemokiais. Jiems pateikti įspėjimai bei nustatytas 3 mėnesių terminas nuosavo kapitalo santykio atstatymui. Šių įmonių pajamos sudaro apie 3,5% nuo visų sektoriaus generuojamų pajamų. Palyginimui, pagal 2021-03-31 ataskaitų patikrinimo rezultatus buvo 4 kelionių organizatoriams surašyti įspėjimai dėl nuosavo kapitalo neatitikimo Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme nustatytiems reikalavimams. Iš jų 3 kelionių organizatoriai nuosavą kapitalą jau atstatė.

 

2021-06-30 duomenimis išvykstamojo turizmo kelionių organizatorių įsipareigojimai turistams sudarė 17,3 mln. EUR, iš kurių 1,8 mln. EUR buvo išleista ir dar turistų nepanaudota kuponais (2021-03-31 buvo išleista 2,5 mln. Eur).

 

Atskirai vertinant tik 2021 m. II ketvirtį, jau matomi išvykstamojo turizmo kelionių organizavimo sektoriaus atsigavimo ženklai – 39 iš 78 kelionių organizatorių vėl deklaruoja grynąjį pelną.  2021 m. II ketvirtį gautas bendras viso sektoriaus grynasis pelnas sudaro 3,3 mln. EUR, kai 2020 m. II ketvirtį buvo patirtas bendras 4,1 mln. EUR nuostolis. Lyginant 2021 m. II ketvirčio finansinius rodiklius su 2019 m. II ketvirčiu, galima pasidžiaugti, kad, nors kelionių organizatorių 2021 m. II ketvirčio pajamos (40,6 mln. EUR), palyginus su 2019 m. II ketvirčio pajamomis (114,2 mln. EUR), sumažėjo net 64 proc., sugebėta sugeneruoti panašų grynąjį pelną, nei 2019 m. II ketvirtį, kai jis siekė 3,1 mln. EUR. Valstybės teikiamos subsidijos ir parama turizmo sektoriui padėjo mažinti kelionių organizatorių sąnaudas ir nepatirti didelių nuostolių.

 

Bendras kelionių organizatorių prievolių užtikrinimo draudimas pagal išvykstamąjį turizmą šių metų II ketvirtį  mažėjo 20 proc., t. y. iki beveik 22,7 mln. EUR, lyginant su prieš metus buvusiu 29,1 mln. EUR.  Lyginant su prieš dvejus metus (2019 m. II ketv.) buvusiu 33,6 mln. EUR prievolių užtikrinimo draudimu, jis  sumažėjo 32 proc.

 

VVTAT primena, kad visų Lietuvoje licencijuotų kelionių organizatorių turistams parduotos organizuotos kelionės yra apdraustos prievolių užtikrinimo draudimu nuo bendrovių nemokumo ir bankroto. Šis draudimas užtikrina, kad už organizuotas turistines keliones sumokėti pinigai bendrovių nemokumo ar bankroto atveju bus grąžinti turistams, kaip tai numato Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas.

 

Vartotojai raginami organizuotas turistines keliones įsigyti tik iš teisėtai veikiančių, t. y. galiojančius kelionių organizatorių pažymėjimus turinčių kelionių organizatorių. Informaciją apie Lietuvoje registruotus kelionių organizatorius ir jų draudimus/garantijas galima rasti ČIA.