*skip_to_content*
en

Ką daryti, jei negavote kelionės paslaugų teikimo sutartyje numatytų paslaugų?

Ką daryti, jei negavote kelionės paslaugų teikimo sutartyje numatytų paslaugų?

Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai apie nusivylusius organizuota kelione į Dominikos Respubliką turistus, primename, kad turistas turi teisę gauti paslaugas, numatytas kelionės paslaugų teikimo sutartyje.

 

Dėl netinkamo organizuotos turistinės kelionės sutarties vykdymo, kai dėl siūlomų alternatyvių paslaugų organizuota turistinė kelionė tampa žemesnės kokybės, negu nurodyta organizuotos turistinės kelionės sutartyje, jeigu kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų taip pat, jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų organizuotos turistinės kelionės sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį nepašalina trūkumų, turistas gali prašyti sumažinti organizuotos turistinės kelionės kainą arba atlyginti žalą.

 

Taip pat, jei pasiūlytos alternatyvos nėra panašios į tas paslaugas, dėl kurių buvo susitarta sutartyje, arba, jei suteiktas kainos sumažinimas yra neadekvatus, turistas gali jų atsisakyti.

 

Taigi, kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo, turistas turi nedelsdamas, vietoje, o jei problema neišsisprendžia – grįžus iš kelionės, be nepagrįsto delsimo raštu ar patvariojoje laikmenoje pareikšti sutartyje nurodytam kelionės vadovui, kelionių organizatoriaus vietiniam atstovui, o jei šių nėra – kelionių organizatoriui.

 

Turizmo paslaugų sutartyje yra nurodoma kelionių organizatoriaus vidinė pretenzijų nagrinėjimo tvarka, kurios reikia laikytis turistui.

 

Jei turisto netenkina kelionių organizatoriaus atsakymas, jis turi teisę dėl to paties ginčo dalyko per vienus metus kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (VVTAT).

 

Pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymą,  vartotojas gali kreiptis į ginčus nagrinėjančią instituciją per 1 metus nuo kreipimosi į pardavėją ar paslaugos teikėją, o į ūkio subjektą vartotojas turi kreiptis per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai vartotojas sužinojo apie savo teisių pažeidimą.

 

Kreipiantis į VVTAT dėl ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka, svarbu pateikti:

  • kelionės paslaugų teikimo sutarties, mokėjimą patvirtinančio dokumento kopijas,
  • įrodymus apie turisto patirtą žalą (nuotraukos, vaizdo įrašai ir pan.).

 

Kiekvieną ginčą VVTAT nagrinėja individualiai, remdamasi pateiktais įrodymais, teisės aktais, teismų praktika.

Įstatymų naujovės