en

Kaimo turizmo paslaugų teikimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Kaimo turizmo paslaugų teikimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Asociatyvi nuotrauka

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino paslaugos teikėjos Daivos Stanislovaitienės, veikiančios pagal individualią veiklą Nr. 117010, kaimo turizmo sodybos „RUSNE VILLA“ kaimo turizmo paslaugų teikimo sutartį ir jos priedus.

 

VVTAT komisijai išnagrinėjus minėtos kaimo turizmo paslaugų teikimo sutarties ir jos priedų sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu, 2020 m. gegužės 6 d. priimtas nutarimas Nr.10E-983, kuriuo nustatyta, kad tam tikros sutarties sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.228(4) straipsnyje nustatytų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų ir yra nesąžiningos vartotojų atžvilgiu.

 

Sutarties 7.1 punkto sąlyga pažeidė šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai, o sutarties 7.2 punkto sąlyga nustatė neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl sutarties sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

 

Pavyzdinė prašymo VVTAT forma: http://vvtat.lt/vartotojams/kaip-pateikti-prasyma/431.