*skip_to_content*
en

Kaip tinkamai formuluoti reikalavimą pardavėjui/paslaugos teikėjui?

Kaip tinkamai formuluoti reikalavimą pardavėjui/paslaugos teikėjui?

 

Kilus ginčui tarp Jūsų ir pardavėjo ar paslaugos teikėjo, pirmiausia reikia kreiptis į pardavėją/paslaugos teikėją raštu ir nurodyti savo keliamą reikalavimą. Reikalavimas turi būti suformuluotas aiškiai, konkrečiai ir pateiktas taip, kaip jis būtų aiškus ir pardavėjui/paslaugos teikėjui. Tinkamai reikalavimą suformuluoti ir pateikti reikia tam, kad pardavėjas ar paslaugos teikėjas žinotų Jūsų lūkestį, o Tarnyba galėtų įvertinti, ar pardavėjo/paslaugos teikėjo atsisakymas patenkinti Jūsų reikalavimą yra pagrįstas. Reikalavimas turi kilti iš sutartinių santykių su pardavėju ar paslaugos teikėju. Tinkamai suformuluoto reikalavimo nebuvimas yra priežastis Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai atsisakyti ginčo nagrinėjimo.

 

Tinkamai suformuluoto reikalavimo pavyzdžiai:

- prašau, kad prekės (paslaugos) teikėjas netinkamos kokybės prekę (paslaugą) pakeistų tinkamos kokybės preke (paslauga);

- prašau, kad prekės (paslaugos) teikėjas neatlygintinai pašalintų prekės trūkumus ar atlygintų išlaidas jiems pašalinti;

- prašau, kad prekės (paslaugos) teikėjas sumažintų prekės (paslaugos) kainą (nurodyti konkrečią sumą);

- prašau, nutraukti prekės pirkimo–pardavimo (paslaugos teikimo) sutartį su prekės (paslaugos) teikėju ir grąžinti už prekę (paslaugą) sumokėtus pinigus;

- prašau, keisti mano nurodymus dėl paslaugos teikimo būdo ar kitų sutarties sąlygų vykdymo, jeigu techniškai ir technologiškai įmanoma;

- prašau, pakeisti paslaugos teikėjo prarastą ar sugadintą daiktą, ar medžiagą lygiaverčiais/atlyginti daikto ar medžiagos vertę;

- prašau, nutraukti prekių pirkimo–pardavimo (paslaugų teikimo)sutartį, sudarytą ne šiai veiklai skirtose patalpose ar naudojant ryšio priemones ir grąžinti sumokėtus pinigus;

- prašau, nutraukti agresyvius pardavėjo/paslaugų teikėjo veiksmus ir pan.

 

* kai kreipiamasi dėl galimai nesąžiningos komercinės veiklos:

- prašau, nutraukti agresyvius pardavėjo/paslaugų teikėjo veiksmus;

- prašau įvertinti klaidinančius pardavėjo/paslaugų teikėjo veiksmus ir pan.;

 

* kai kreipiamasi dėl galimų Reklamos įstatymo pažeidimų:

- prašau įvertinti, ar pateikta reklama pažeidžia Reklamos įstatymo nuostatas.

 

Netinkamai suformuluoto reikalavimo pavyzdžiai:

- prašau išnagrinėti (tam tikrą) prekės pirkimo ar paslaugos teikimo situaciją, dėl kurios patyriau žalą;
- prašau apginti mano teises;

- prašau paaiškinti, kodėl mano atžvilgiu pasielgta (vienaip ar kitaip), ar tai yra teisėta ir pan.

 

Papildomai informuojame, kad pardavėjas ar paslaugos teikėjas, nesutikdamas su Jūsų reikalavimu, privalo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo raštiško Jūsų kreipimosi gavimo dienos, pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jeigu pardavėjas/paslaugos teikėjas neatsako per nurodytą terminą arba atsako neigiamai, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl ginčo nagrinėjimo vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų sprendimo alternatyvia (ne teismo) nagrinėjimo tvarka.

 

 

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius

Įstatymų naujovės