*skip_to_content*
en

Kelionių organizatorių 2021 m. III ketv. rezultatai: išvykstamojo turizmo sektoriuje vėl fiksuojamas grynasis pelnas

Kelionių organizatorių 2021 m. III ketv. rezultatai: išvykstamojo turizmo sektoriuje vėl...

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) įvertino 2021 m. III ketv. išvykstamojo turizmo kelionių organizatorių finansines ataskaitas. Bendras licencijuotų kelionių organizatorių skaičius ketvirčio pabaigoje buvo 222. Iš jų 79 kelionių organizatoriai vykdė išvykstamojo turizmo veiklą, kai prieš metus tokių buvo 111 vnt. Sumažėjimo priežastis – įmonės pačios atsisako išvykstamojo turizmo kelionių organizavimo veiklos, kol sektoriuje tvyro neapibrėžtumas.

 

Išvykstamojo turizmo 12 mėn. laikotarpio pajamos 2021-09-30 sudarė 146 mln. Eur ir tai tik 5,5 proc. mažiau nei prieš metus buvusios 155 mln. Eur. Vėl pradėjusios augti kelionių organizatorių pajamos leido sugeneruoti 3,5 mln. Eur grynojo pelno, kai prieš metus buvo patirtas net 9,1 mln. Eur grynasis nuostolis. „Grynajam pelnui įtakos turėjo ne tik padidėjusios pajamos, bet ir sąnaudų optimizavimas bei valstybės teikiamos subsidijos ir parama turizmo sektoriui“ – teigė VVTAT Turizmo rinkos priežiūros skyriaus vedėjas Valdemaras Stempkauskas. Gautas grynasis pelnas turėjo įtakos ir kelionių organizatorių nuosavam kapitalui, kuris padidėjo 16 proc., t. y. iki 31,8 mln. Eur nuo prieš metus buvusio 27,4 mln. Eur.

 

Per šių metų trečiąjį ketvirtį tik 1 kelionių organizatoriui nustatytas nepakankamas nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis, kai prieš metus tokių buvo net 8.

 

Pagal 2021-06-30 ataskaitų patikrinimo rezultatus, 3 kelionių organizatoriams surašytas įspėjimas dėl nuosavo kapitalo neatitikimo Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme nustatytiems reikalavimams. Iš jų, 2 kelionių organizatoriams per III ketv. iš savo vykdomos veiklos pavyko atstatyti nuosavo ir įstatinio kapitalo santykį.

 

2021-09-30 duomenimis išvykstamojo turizmo kelionių organizatorių įsipareigojimai turistams sudarė 16,4 mln. Eur, iš jų 1,06 mln. Eur buvo išleista ir dar turistų nepanaudota kuponais (2021-06-30 buvo išleista 1,8 mln. Eur, o prieš metus – 2,9 mln. Eur). Nepanaudotų kuponų skaičius, palyginus su prieš metus buvusiu skaičiumi, sumažėjo 51 proc., t. y. nuo 8938 vnt. iki 4309 vnt. o vertė sumažėjo 64 proc.

 

Nagrinėjant ketvirčius atskirai, kelionių organizatorių 2021 m. III ketv. (2021 m. liepos-rugsėjo mėn.) finansiniai rodikliai ženkliai pagerėjo, palyginus su 2020 m. III ketv. Kelionių organizatorių 2021 m. III ketv. pajamos pasiekė 82,6 mln. Eur ir daugiau nei 5 kartus viršijo 2020 m. III ketv. rezultatus, o nuo 2019 m. III ketv. atsilieka tik 22,5 proc., nors 2019 m. kelionių organizatorių skaičius buvo net 30 proc. didesnis. Grynasis pelnas uždirbtas per 2021 m. III ketv. nuo 2019 metų to paties laikotarpio skiriasi tik 8 proc. Tuo tarpu 2020 metais per  III ketv. buvo patirtas 2,8 mln. grynojo nuostolio.

 

Bendras kelionių organizatorių prievolių užtikrinimo draudimas pagal išvykstamąjį turizmą šių metų III ketv.  sudarė 23,7 mln. Eur ir tai yra 1 proc. daugiau nei prieš metus (23,5 mln. eurų), o lyginant su prieš du metus (2019 m. III ketv.) buvusiu 33,5 mln. Eur, tai prievolių užtikrinimo draudimas sumažėjęs 30 proc.

 

VVTAT primena, kad visų Lietuvoje licencijuotų kelionių organizatorių turistams parduotos organizuotos kelionės yra apdraustos prievolių užtikrinimo draudimu nuo bendrovių nemokumo ir bankroto. Šis draudimas užtikrina, kad už organizuotas turistines keliones sumokėti pinigai bendrovių nemokumo ar bankroto atveju bus grąžinti turistams, kaip tai numato Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas.

 

Vartotojai raginami organizuotas turistines keliones įsigyti tik iš teisėtai veikiančių, t. y. galiojančius kelionių organizatorių pažymėjimus turinčių kelionių organizatorių. Informaciją apie Lietuvoje registruotus kelionių organizatorius ir jų draudimus/garantijas galima rasti čia.

Įstatymų naujovės