en

Kelionių organizatorius UAB „Itaka Lietuva“ raginamas aktyviau spręsti vartotojams kylančias problemas

Kelionių organizatorius UAB „Itaka Lietuva“ raginamas aktyviau spręsti vartotojams kylančias...

Gegužės 13 d. Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje (toliau – Tarnyba) įvyko susitikimas su kelionių organizatoriaus UAB „Itaka Lietuva“ atstovais. Tarnyba susitikimą inicijavo atsižvelgdama į augantį vartotojų prašymų dėl UAB „Itaka Lietuva“ veiklos skaičių bei viešojoje erdvėje vis dažniau pasirodančią informaciją dėl bendrovės galimai netinkamo įsipareigojimų vykdymo.

Susitikimo metu Tarnybos atstovai atkreipė dėmesį, kad pastaruoju metu suintensyvėjo vartotojų nusiskundimai dėl kelionės organizatoriaus keičiamo skrydžių laiko, galimai netinkamai suteiktos informacijos apie kelionės sąlygas, kelionei reikalingus dokumentus, apgyvendinimą, taikomus mokesčius ir kt. Pažymėta, kad UAB „Itaka Lietuva“, kaip kelionių organizatorius, didesnį dėmesį turėtų skirti kelionės metu vartotojams kilusių problemų sprendimui bei tarpininkavimui.

Tarnybos atstovai taip pat pažymėjo, kad UAB „Itaka Lietuva“ turėtų iš esmės peržiūrėti šiuo metu bendrovėje įgyvendinamą vartotojų informavimo politiką. Pastebėta, kad teikdama informaciją apie kelionės sąlygas, kelionės trukmę, datą ir kt. tam tikrais atvejais bendrovė galimai klaidino vartotojus, ir tokia veikla galėtų būti vertinama nesąžiningos komercinės veiklos požiūriu. Pažymėta, kad vartotojas neturi pagrindo abejoti paslaugų teikėjo skelbiama informacija, todėl kelionių organizatoriui keliama pareiga tinkamai ir išsamiai informuoti vartotoją apie teikiamas paslaugas.

Susitikimo metu UAB „Itaka Lietuva“ pateiktos rekomendacijos dėl aiškios ir neklaidinančios informacijos vartotojams teikimo bei pažymėtas poreikis numatyti efektyvias priemones taikiam ginčų su vartotojais sprendimui iki ginčus nagrinėjančios institucijos įsikišimo. UAB „Itaka Lietuva“ padėkojo už Tarnybos atstovų pateiktas rekomendacijas, bei įsipareigojo imtis priemonių tinkamam vartotojų teisių užtikrinimui bei teisės aktų įgyvendinimui.Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius