*skip_to_content*
en

Kokią informaciją privalo suteikti verslininkas, prekiaujantis internetu?

Kokią informaciją privalo suteikti verslininkas, prekiaujantis internetu?

 

Elektroninė prekyba vaidina vis didesnį vaidmenį mūsų kasdieniame gyvenime, mes vis dažniau renkamės šį patogų ir greitą būdą apsipirkti. Kaip ir pirkdami tiesiogiai parduotuvėje, prieš apsipirkdami ryšio priemonėmis, norime būti tikri – ką, kokiomis sąlygomis ir iš ko perkame. Dėl šios priežasties verslininkams numatyti konkretūs informacijos teikimo reikalavimai.

 

Siekdami apsaugoti vartotojus nuo galimai nesąžiningų prekeivių, o verslininkus – nuo galimų teisės aktų pažeidimų, teikiame informaciją, kurią vartotojui, prieš sudarydamas nuotolinę ar ne prekybos patalpose sudaromą sutartį, privalo aiškiai ir suprantamai pateikti verslininkas:

 

 • pagrindinės prekės ar paslaugos savybės;
 • duomenys apie verslininką (vardas, pavardė, pavadinimas, juridinio asmens teisinė forma);
 • adresas, telefono, fakso numeriai ir el. pašto adresas; adresas, kuriuo vartotojas gali pateikti skundus, duomenys apie verslininką, kurio vardu veikiama;
 • bendra prekių ar paslaugų kaina, į kurią įskaičiuoti mokesčiai, kai kaina pagrįstai negali būti iš anksto apskaičiuota – metodas, pagal kurį ši kaina apskaičiuojama, visos papildomos vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos, arba kai išlaidos negali būti iš anksto apskaičiuotos – informacija apie tai, kad gali tekti jas apmokėti;
 • naudojimosi ryšio priemonėmis sudarant sutartį išlaidos, jeigu jos apskaičiuojamos ne pagal įprastus dydžius;
 • apmokėjimo, pristatymo, sutarties vykdymo tvarka, prekių pristatymo ar paslaugų suteikimo terminas, verslininko atliekamo vartotojų skundų nagrinėjimo tvarka;
 • teisė atsisakyti sutarties: šios teisės įgyvendinimo sąlygos, terminas ir tvarka pagal Civilinio kodekso 6.22810 straipsnį, pavyzdinė sutarties atsisakymo forma arba informacija, kad vartotojas neturi teisės atsisakyti sutarties pagal šio kodekso 6.22810 straipsnį, arba aplinkybės, kuriomis vartotojas praranda teisę atsisakyti sutarties;
 • jeigu reikalinga, informacija, kad vartotojas, atsisakęs sutarties, turi padengti prekių grąžinimo išlaidas, o nuotolinių sutarčių atvejais – prekių grąžinimo išlaidas, jei prekės dėl savo pobūdžio paprastai negali būti grąžintos paštu;
 • informacija, kad vartotojas, atsisakęs sutarties pagal Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 9 ar 10 dalį, turi sumokėti verslininkui pagrįstas išlaidas;
 • priminimas apie prekės garantiją pagal įstatymą
 • jeigu reikalinga, vartotojų aptarnavimas, jiems teikiamos paslaugos po sutarties sudarymo ir kokybės garantija (komercinė garantija) bei jų sąlygos;
 • jeigu reikalinga, verslininkui taikomas elgesio kodeksas ir informacija, kaip su juo galima susipažinti;
 • jeigu reikalinga, sutarties trukmė, o kai sutartis neterminuota ar pratęsiama automatiškai, – sutarties nutraukimo sąlygos;
 • jeigu reikalinga, minimali sutarties galiojimo trukmė;
 • jeigu reikalinga, užstatai ar kitos finansinės garantijos, kurias vartotojas turi pateikti ar sumokėti verslininko reikalavimu, ir jų taikymo sąlygos;
 • jeigu reikalinga, galimybė pateikti skundą ar reikalauti žalos atlyginimo ne teismo tvarka ir pasinaudojimo ja sąlygos;
 • jeigu reikalinga, skaitmeninio turinio funkcinės savybės, įskaitant taikomas technines apsaugos priemones; 
 • jeigu reikalinga, skaitmeninio turinio suderinamumas su technine ir programine įranga tiek, kiek verslininkas žino ar turi žinoti.

 

Šios privalomos pateikti vartotojams informacijos sąrašą galima rasti Civilinio kodekso 6.228(7) straipsnyje. Svarbu pažymėti, kad pareiga įrodyti, jog informacija vartotojui buvo suteikta, tenka verslininkui. Taigi, tinkamai neinformavus vartotojo, verslininkas turi atlyginti dėl to vartotojo patirtus nuostolius. Be to, vartotojas neprivalo mokėti mokesčių ar turėti papildomų išlaidų, jeigu verslininkas tinkamai neinformavo vartotojo apie bendrą prekių ir paslaugų kainą (įskaitant mokesčius) ir prekių grąžinimo išlaidas, vartotojui atsisakant sutarties.

 

Atkreipiame dėmesį, kad už Civilinio kodekso 6.228(7) straipsnyje nurodytų reikalavimų nesilaikymą Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pardavėjui ar paslaugos teikėjui gali skirti nuo 144 iki 1 448 EUR baudą.

 

 

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius

Įstatymų naujovės