*skip_to_content*
en

Komisinės prekės garantinio remonto sąlygose nustatyta nesąžiningų sąlygų

Komisinės prekės garantinio remonto sąlygose nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Mobile technics” komisinės prekės garantinio remonto  sąlygas.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo UAB „Mobile technics” komisinės prekės garantinio remonto sąlygas (toliau – Sąlygos) nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2021 m. lapkričio 10 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-2872, kuriuo nustatė, kad tam tikros Sąlygų nuostatos atitinka Civilinio kodekso 6.228(4) straipsnyje įtvirtintus vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus.

 

Dalis Sąlygų nuostatų iš esmės pažeidė sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, vartotojo teises ir interesus, netinkamai panaikino arba apribojo vartotojo teises verslininko ar kitos šalies atžvilgiu tuo atveju, kai verslininkas visiškai ar iš dalies neįvykdė, ar netinkamai įvykdė bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl Sąlygų nuostatų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

Įstatymų naujovės