*skip_to_content*
en

Konferencijoje aptartos 2017 metų vartotojų teisių apsaugos aktualijos

Konferencijoje aptartos 2017 metų vartotojų teisių apsaugos aktualijos

 

Š. m. spalio 4 d. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba kartu su VšĮ „Europos vartotojų centras“ surengė konferenciją „Vartotojų teisių apsaugos aktualijos – 2017“, kurioje savo patirtimi bei įžvalgomis kvietė pasidalinti vartojimo ginčus nagrinėjančias institucijas, advokatus, verslo atstovus bei kitas vartotojų teisių apsaugos srityje veikiančias institucijas.

 

Konferencijos svečius pasveikino Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento patarėjas Algis Baležentis. Sveikinimo kalboje A. Baležentis pažymėjo, kad Lietuvoje ypač aktuali vartotojų pasitikėjimo vartotojų teises ginančiomis institucijomis problema, todėl svarbu užtikrinti aktyvų šių institucijų veiklos viešinimą.

 

Advokatė dr. Laura Augytė – Kamarauskienė savo pranešime kėlė klausimą apie Europos teisingumo erdvę ir konferencijos dalyviams pristatė vartotojams skirtus Europos teisinius instrumentus, šių instrumentų teisinius ypatumus, numatomas procedūras bei naujoves.

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos atstovė Aridana Jarčiukonienė pasidalino vartotojų teisių apsaugos patirtimi ryšio paslaugų srityje, pristatė vartotojų prašymų bei ginčų statistiką, tendencijas, akcentavo ginčų nagrinėjimo metu kylančias problemas bei pristatė tarnybos veiklos iššūkius.

 

Finansinių paslaugų ginčų aktualijomis dalinosi Lietuvos banko atstovė Eglė Lukošienė, ypatingą dėmesį pranešimo metu skyrusi problemai dėl neteisėtų ir rizikingų investavimo pasiūlymų.

 

Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Turizmo departamentas) atstovas Tadas Žentelis atkreipė konferencijos dalyvių dėmesį į tai, ką būtina žinoti perkant organizuotą turistinę kelionę bei kaip išsirinkti tinkamą kelionių organizatorių.

 

Vartotojų privatumo elektroninėje erdvėje svarbą akcentavo prof. dr. Mindaugas Kiškis. Apgyvendinimo paslaugų aktualijas ir reikalavimus Lietuvoje pristatė Turizmo departamento atstovė Silvija Vencevičienė.

 

Su Civilinės aviacijos administracijai teikiamų vartotojų skundų tendencijomis konferencijos dalyvius supažindino administracijos atstovės Rasa Janovičienė ir Gintarė Žydelienė. Verslininkus atstovaujantis Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdantysis direktorius Laurynas Vilimas pristatė verslo požiūrį į vartotojų teises.

 

Konferenciją užbaigė Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovė Solveiga Kuzienė, kuri pristatė vartotojų teisių gynimo problematiką įsigijus bilietus į kultūros bei sporto renginius.

 

Tikimasi, kad konferencijos metu kelti klausimai bei pristatytos problemos skatins institucijų bendradarbiavimą vartotojų teisių apsaugos srityje, leis efektyviau vykdyti vartotojų švietimą bei didinti Lietuvos vartotojų pasitikėjimą vartotojų teisių apsauga.

 

 

 

 

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius 

Įstatymų naujovės