en

MB „Skruzdėliuko kelionės“ pažeidė Vartotojų teisių apsaugos įstatymą

MB „Skruzdėliuko kelionės“ pažeidė Vartotojų teisių apsaugos įstatymą

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) skrydžių bilietus platinančiai MB „Skruzdėliuko kelionės“ skyrė sankciją už Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (toliau – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas) nuostatų pažeidimą.

 

Nagrinėdama vartotojų ginčus su MB „Skruzdėliuko kelionės“, Tarnyba nustatė, kad bendrovė nesilaikė Vartotojų teisių apsaugos įstatyme numatytos pareigos pateikti vartotojui rašytinį atsakymą, taip pat viename iš bendrovės administruojamų tinklapių nebuvo pateikiama informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, kompetentingą spręsti vartojimo ginčą.

 

MB „Skruzdėliuko kelionės“ aiškindama savo poziciją nurodė, kad vartotojai pateikė netinkamos formos pretenzijas, todėl įmonė jų nenagrinėjo. Be to, MB „Skruzdėliuko kelionės“ pažymėjo, kad visi vartotojai, įsigydami įmonės paslaugas, sutiko su pateikiamomis sąlygomis ir taisyklėmis, kuriose yra aprašoma skundo pateikimo tvarka, taip pat yra pateikiama informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, kompetentingą spręsti vartojimo ginčą.

 

Pareiga pateikti vartotojui rašytinį atsakymą

 

Vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pardavėjas ar paslaugų teikėjas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, jeigu kiti įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Šių dokumentų kopijos privalo būti pridėtos prie pardavėjo ar paslaugų teikėjo atsakymo vartotojui. O kai pardavėjas ar paslaugų teikėjas netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, pardavėjo ar paslaugų teikėjo atsakyme turi būti pateikta informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, kompetentingą spręsti vartojimo ginčą. MB „Skruzdėliuko kelionės“, neteikdama atsakymų į vartotojų pateiktas pretenzijas, pažeidė Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 straipsnio 2 dalį.

 

Pareiga pateikti informaciją apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą

 

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta „Kai pardavėjas ar paslaugų teikėjas netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, pardavėjo ar paslaugų teikėjo atsakyme turi būti pateikta informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, kompetentingą spręsti vartojimo ginčą“. MB „Skruzdėliuko kelionės“ vartotojai pateiktame atsisakyme grąžinti pinigus nenurodė informacijos apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą ir taip pažeidė minėto įstatymo 21 straipsnio 3 dalį.

 

Pareiga interneto svetainėje teikti informaciją apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą

 

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog „Pardavėjo ir paslaugų teikėjo interneto svetainėje, jeigu turi, privalo būti pateikta informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektus, kurie yra kompetentingi spręsti vartojimo ginčus: subjekto pavadinimas (vardas, pavardė), adresas ir interneto svetainės adresas. Ši informacija turi būti pateikta aiškiai, suprantamai ir lengvai prieinamu būdu“. MB „Skruzdėliuko kelionės“ teikdama paaiškinimus Tarnybai nepateikė jokių įrodymų, kad jos administruojamame tinklalapyje www.wizzairbilietai.lt informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą pateikta aiškiai, suprantamai ir lengvai prieinamu būdu. Tai, jog vartotojas minėtą informaciją gali surasti bedrovės sąlygose ir taisyklėse per savo užsakymo puslapį, neatitinka Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje įtvirtinto reikalavimo skelbti šią informaciją interneto svetainėje.

 

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, už Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatų pažeidimusMB „Skruzdėliuko kelionės“ skirta 398 eurų bauda.

 

Tarnybos komisijos nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

 

 Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius