en

Membershop.lt valdanti UAB „Baltijos didmena“ pažeidė privalomos vartotojams suteikti informacijos reikalavimus

Membershop.lt valdanti UAB „Baltijos didmena“ pažeidė privalomos vartotojams suteikti...

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) informuoja apie UAB „Baltijos didmena“ valdomoje elektroninėje parduotuvėje www.membershop.lt nustatytus informacijos teikimo vartotojams pažeidimus bei bendrovei taikytą sankciją.

 

Tarnyba gavo vartotojo prašymą dėl elektroninės parduotuvės www.membershop.lt negrąžinamų išlaidų už batų siuntimą. Siekdama nustatyti, ar elektroninėje parduotuvėje pateikiama informacija atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Tarnyba atliko elektroninės parduotuvės patikrinimą.

 

Atlikus patikrinimą nustatyta, kad aukščiau minėtoje elektroninėje parduotuvėje vartotojams apribojama teisė grąžinti tam tikros rūšies prekes, apribojamos vartotojų teisės dėl batams suteikiamų garantinių įsipareigojimų, pateikiama klaidinanti informacija apie vartotojo teises įsigijus netinkamos kokybės prekę, apribojama vartotojų teisė į pardavėją kreiptis per įstatyme numatytą dviejų metų garantijos terminą, siaurinamos vartotojų teisės dėl bendrovės garantinių įsipareigojimų, taip pat elektroninėje parduotuvėje trūksta informacijos apie prekių pristatymo bei grąžinimo išlaidų paskirstymą vienai ar kitai šaliai.

 

Ginčo nagrinėjimo metu nustatyta, kad bendrovei atsisakius grąžinti vartotojui batų pristatymo išlaidas, buvo pažeista Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 6.22811 straipsnio 2 dalis, numatanti, kad verslininkas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo vartotojo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti vartotojui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Pažymėtina, jog ginčo nagrinėjimo metu už pristatymą patirtas išlaidas bendrovė vartotojui grąžino.

 

Tarnyba kreipėsi į bendrovę, prašydama pašalinti nustatytus informacijos teikimo vartotojams neatitikimus, tačiau UAB „Baltijos didmena“ įgyvendino ne visus nurodymus, t. y. nepateikė vartotojams informacijos apie prekių pristatymo bei grąžinimo išlaidų paskirstymą vienai ar kitai šaliai, todėl buvo pradėta nagrinėjimo procedūra dėl UAB „Baltijos didmena“ galimo Civilinio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (toliau – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas) 5 straipsnio 4 dalies nuostatų reikalavimų pažeidimo.

 

Nagrinėdama bylą Tarnybos komisija pažymėjo, kad vartotojo interesų apsaugai taikomi padidinti reikalavimai, todėl pirkimo sąlygos vartotojui privalo būti nurodytos aiškiai, suprantamai ir nedviprasmiškai. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, atsižvelgiant į tai, kad bendrovė tyrimo metu bendradarbiavo ir teikė paaiškinimus, už Civilinio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 5 straipsnio 4 dalies nuostatose įtvirtintų reikalavimų pažeidimą UAB „Baltijos didmena“ skirta 144 eurų bauda.

 

Primename, kad privalomos vartotojams pateikti informacijos sąrašą numato Civilinio kodekso 6.2286 straipsnis (kai prekyba vykdoma prekybos patalpose) ir 6.2287 straipsnis (kai prekyba vykdoma nuotoliniu būdu arba ne prekybos patalpose). Tinkamai informacijos vartotojui nesuteikęs verslininkas turi atlyginti dėl to vartotojo patirtus nuostolius.

 

Tarnybos nutarimas per 30 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos gali būti apskųstas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius