en

Ne maisto produktų rinkos priežiūros rezultatai: daugiausiai pavojų kėlė žaislai

Ne maisto produktų rinkos priežiūros rezultatai: daugiausiai pavojų kėlė žaislai

1 443 – tiek įvairių ne maisto produktų ir paslaugų patikrinimų pirmąjį metų ketvirtį atliko Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba). Tarnybos specialistai tikrino ne maisto produktų kokybę, saugą bei ženklinimą, vertino dokumentacijos atitiktį bei atrinko produktus laboratoriniams bandymams. 30 proc. atvejų buvo nustatyti teisės aktų pažeidimai (2018 m. – 31 proc.).

 

„Viena iš pagrindinių Europos vidaus rinkos laisvių – laisvas prekių judėjimas, ir kiekvieno verslininko pareiga yra užtikrinti, kad į rinką tiekiami produktai būtų saugūs. Vykdydama ne maisto produktų rinkos priežiūrą Tarnyba tikrina, ar į Lietuvos rinką tiekiami ne maisto produktai yra saugūs vartotojams bei imasi priemonių apriboti pavojingų produktų tiekimą į rinką. Taip užtikrinama vartotojų interesų apsauga bei sąžininga konkurencija“, – teigia Tarnybos direktorė Neringa Ulbaitė.

 

Analizuojamu laikotarpiu daugiausia patikrinimų atlikta mažmeninėje prekyboje (70 proc. nuo visų patikrinimų), taip pat vykdyti patikrinimai elektroninėse parduotuvėse, didmeninės prekybos vietose, paslaugų teikimo vietose ir kt. Teisės aktų pažeidimai dažniausiai buvo nustatomi mažmeninės bei didmeninės prekybos vietose (apie 30 proc. nuo atliktų patikinimų), mažiau – elektroninėje prekyboje bei paslaugų sektoriuje (apie 20 proc. nuo atliktų patikrinimų). Dažniausiai ūkio subjektai pažeidė ne maisto produktų ženklinimo reikalavimus, neteikė privalomos informacijos bei instrukcijų lietuvių kalba, nenurodė produkto gamintojo arba importuotojo, nenurodė produktų grupei būtinų saugumo frazių, tiekė į rinką CE ženklu nepažymėtus produktus ir kt.

 

Vertinant į Lietuvos rinką teikiamų ne maisto produktų saugą, daugiausiai rūpesčių kėlė žaislų sauga: iš 23 nustatytų nesaugių produktų – 19 buvo žaislai, 3 elektrotechnikos gaminiai ir 1 nesaugus baldas. Dažniausiai žaisluose buvo nustatomas cheminis pavojus dėl švino ir kadmio koncentracijos viršijimo bei pavojus užspringti bandymų metu atsiskyrusiomis žaislo dalimis. 22 atvejais nesaugūs gaminiai buvo pagaminti Kinijoje.

 

Pavojingus gaminius teikusiems ūkio subjektams skirtos ekonominės sankcijos, bendrovės įpareigotos nedelsiant sustabdyti nesaugių produktų teikimą į rinką, pašalinti juos iš rinkos, įspėti vartotojus bei susigrąžinti iš vartotojų nesaugius produktus.

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius