*skip_to_content*
en

Nesaugius valiklius į rinką teikusiai bendrovei skirta bauda

Nesaugius valiklius į rinką teikusiai bendrovei skirta bauda

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) išnagrinėjo bylą dėl UAB „Bokër“ į rinką teiktų nesaugių gaminių. Saugos reikalavimų neatitiko prietaisų skydelio, salono ir ratlankių valikliai.

 

 

VVTAT Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius bandymams atrinko tris rinkai teiktus valiklius. Prietaisų skydelio ir salono valiklių pakuotės neatitiko ženklinimo reikalavimų: nenurodytos pavojingumo ir atsargumo frazės, taip pat nenurodytas signalinis žodis „PAVOJINGA“. Šių ir ratlankių valiklių pakuotės nebuvo pažymėtos pavojingumo fraze „Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis“ bei neturėjo sunkiai vaikų atidaromo uždarymo įtaiso ir liestinės pavojaus žymės.

 

Įvertinus nustatytas aplinkybes, už Produktų saugos įstatymo pažeidimą UAB „Bokër“ skirta 1325 eurų bauda.

 

Taikydama sankcijas VVTAT komisija atsižvelgė į pažeidimų pobūdį bei mastą (produktų grupę, rizikos lygį, tiektų rinkai produktų kiekį).

 

Vartotojus, įsigijusius šiuos gaminius, raginame kreiptis į pardavėją, grąžinti įsigytą prekę ir susigrąžinti sumokėtus pinigus.

 

VVTAT nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos gali būti apskųstas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Įstatymų naujovės