*skip_to_content*
en

Nesaugius žaislus į rinką teikusioms bendrovėms skirtos sankcijos

Nesaugius žaislus į rinką teikusioms bendrovėms skirtos sankcijos

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – VVTAT) išnagrinėjo bylas dėl pavojingų žaislų, kuriuos į Lietuvos rinką teikė UAB „Kantė“, UAB „Markadas“ ir UAB „Kupritas“.

 

Saugos reikalavimų neatitiko UAB „Kantė“ į rinką teiktas pavojingas barškutis pelėda Mega Creative SOW. Atlikus bandymus nustatyta, jog barškučio dalys (pelėdos sparnai) dalinai įeina į A ir B šablonų angas ir išsikiša už jų apatinių pusių, dėl ko žaislas neatitinka privalomų saugos reikalavimų ir gali kilti nedidelė rizika susižeisti. Atsižvelgus į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, UAB „Kantė“ skirta 200 eurų bauda.

 

Nesaugų žaislą – lėlę „Bearby” – į rinką teikė ir UAB „Markadas“. Lėlės sudėtyje nustatytas žymiai viršytas ftalatų (35 % plastifikuotos medžiagos masės) kiekis. Leistinas ftalatų kiekis neturi viršyti 0,1 % žaislų plastifikuotos medžiagos masės. Atsižvelgus į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, UAB „Markadas“ skirta 800 eurų bauda.

 

Kitą pavojingą lėlę – „Fashion Angel“ –  į rinką teikė UAB „Kupritas“. Į rinką teiktos lėlės sudėtyje nustatytas viršytas ftalatų (14 % plastifikuotos medžiagos masės) kiekis. Įvertinus nustatytas aplinkybes ir neteiktą informaciją tyrimo metu, UAB „Kupritas“ skirta 1325 eurų bauda.

 

Taikydama sankcijas bendrovėms, VVTAT komisija atsižvelgė į pažeidimų pobūdį bei mastą (produktų grupę, rizikos lygį, tiektų rinkai produktų kiekį).

 

Vartotojus, įsigijusius šiuos gaminius, raginame kreiptis į pardavėją, grąžinti įsigytą prekę ir susigrąžinti sumokėtus pinigus.

 

VVTAT nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos gali būti apskųstas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Įstatymų naujovės