en

Nubaustos nesaugius žaislus į rinką teikusios bendrovės

Nubaustos nesaugius žaislus į rinką teikusios bendrovės

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) informuoja apie rinkoje nustatytus nesaugius produktus bei bendrovėms pritaikytas sankcijas.

  

Tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius atliko patikrinimą UAB „Inavi & Co“ mažmeniniame prekybiniame padalinyje ir laboratoriniams tyrimams atlikti atrinko žaislą – elektroninį triratį motociklą „Motor sport”. Atlikus bandymus akredituotoje laboratorijoje Italijoje nustatyta, kad žaislas yra nesaugus – vyksta elektrolito kondensatoriaus trumpas sujungimas, kuris sukelia aukštesnę elektros srovę prie kabelių, dėl to susilieja izoliacinė danga, plastikas lydosi ir atsiranda dūmai; sukeliamas izoliacinės dangos lydimasis; plastiko lydymosi metu skiriasi balti dūmai, taip pat atskirose žaislo vielose esančiuose lydmetaliuose nustatyta švino koncentracija viršija ribines vertes. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Inavi & Co“ importavo labai mažą žaislų kiekį – iš viso 6 žaislus – iš kurių 3 pardavė, 2 bandiniams atrinko Tarnyba ir vienas vienetas liko sandėlyje, bei tai, kad įmonė bendradarbiavo vykdant tyrimą ir reagavo į nurodymus, įmonei už Produktų saugos įstatymo pažeidimą skirtas įspėjimas.

  

Tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius UAB „Kesko Senukai Lithuania“ mažmeniniame prekybos padalinyje patikrinimo metu atrinko žaislą – policijos mašiną „Police“, kilmės šalis Kinija, importuotojas UAB „Kesko Senukai Lithuania“, iš viso importuota – 1872 vnt. Italijos akredituotoje laboratorijoje atlikus bandymus nustatyta, kad atskirose žaislo vietose esančiuose lydmetaliuose nustatytos švino ir kadmio koncentracijos viršija teisės aktuose numatytas ribines vertes. To paties patikrinimo metu taip pat buvo atrinktas žaislas – traukinio trasa „Western classic Express“ (importuotojas UAB „Kesko Senukai Lithuania“, iš viso importuota – 480 vnt.) ir atlikus bandymus nustatyta, kad traukinio trasos atskirose vietose esančiuose lydmetaliuose nustatytos švino ir kadmio koncentracijos taip pat viršija didžiausias leidžiamas ribines vertes. Įmonė vartotojus apie nesaugų produktą bei galimybę grąžinti žaislus informavo prekybos centruose ir laikraštyje „Respublika“. Įvertinus visas tyrimo metu nustatytas aplinkybes UAB „Kesko Senukai Lithuania“ už Produktų saugos įstatymo pažeidimą skirta 796 eurų bauda.

  

Dar vieno patikrinimo metu Algirdo Pudinsko prekybos firmoje buvo atrinktas žaislas – elektrinis mikrofonas „Echo Mic Super Star“. Atlikus bandymus akredituotoje laboratorijoje Italijoje nustatyta, kad žaislo elektrinės savybės neatitinka reikalavimų t. y. ant baterijų skyriaus nenurodyta vardinė baterijų įtampa, korpusas neturi tinkamo mechaninio stiprumo, bandymo metu naudojant spyruoklinį smūgio bandymo prietaisą, smūgiuojant korpusą šešis kartus 0,7 J jėga, žaislas buvo pažeistas, elementai tapo prieinami, baterijų elementai yra pasiekiami be įrankio pagalbos (po mechaninio atsparumo testo žaislas sulūžo ir bandinio baterijos tapo pasiekiamos be įrankio) bei atskirose žaislo vietose esančiuose lydmetaliuose nustatytos švino ir kadmio koncentracijos viršija ribines vertes. Algirdo Pudinsko prekybos firma Tarnybą informavo, kad į rinką iš viso pateikti 4 nesaugūs žaislai. Atsižvelgiant į tyrimo metu nustatytas lengvinančias aplinkybės ir ypač mažą į rinką pateiktų žaislų kiekį, Algirdo Pudinsko prekybos firmai už Produktų saugos įstatymo nuostatų pažeidimą skirtas įspėjimas.

 

Tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius atrinko radiobangomis valdomo skraiduolio „FOXTER Sky lighter“ bandinį, importuotojas – MAXIMA LT, UAB, kilmės šalis – Kinija, importuota – 5664 vnt., ir pateikė Italijos akredituotai laboratorijai įvertinti minėto įrenginio saugą. Atlikus bandymus nustatyta, kad skraiduolio ženklinimas neatitiko reikalavimų – nenurodyta vardinė baterijos įtampa, taip pat nustatytas švino bei kadmio kiekis trijose skraiduoklio detalėse viršija leistiną kiekį. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, į rinką pateiktų nesaugių gaminių kiekį bei įmonės bendradarbiavimą teikiant įrodymus, už Produktų saugos įstatymo pažeidimą MAXIMA LT, UAB skirta 796 eurų bauda.

  

Tarnybos skirtingų miestų skyriai keliose prekybos vietose atrinko UAB „Tavo noras“ į rinką pateiktus žaislus – elektrinį automobilį ir vėžlį. Italijos akredituotoje laboratorijoje atlikus tyrimus paaiškėjo, kad elektriniam automobiliui nustatytas metalinio paviršiaus perkaitimas, o dviejose detalėse nustatytas leistiną koncentraciją viršijantis švino kiekis. Bandymai parodė, kad švinas leistiną koncentraciją viršijo ir trijose vėžlio detalėse. Vėžlio ženklinime taip pat nepateikta informacija apie išimamų baterijų saugų keitimą. Vėžlių UAB „Tavo noras“ į rinką iš viso įvežė 36 vienetus, elektrinių automobilių – 98. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes už Produktų saugos įstatymo pažeidimą UAB „Tavo noras“ skirta 500 eurų bauda.

 

Primename, kad kilus įtarimų, jog produktas yra nesaugus, reikėtų kreiptis į Tarnybą, nurodant kur, kada ir koks produktas įsigytas, kokie pavojai pastebėti bei, pageidautina, pridėti produkto, pakuotės ir ženklinimo nuotraukas.

 

Svarbi informacija tėveliams apie potencialiai vaikams pavojingus produktus

 

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius