en

Nuomos paslaugų teikimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Nuomos paslaugų teikimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino Linos ir Kęstučio Raudžių sodybos „Klotilda“ nuomos paslaugų teikimo sutarties sąlygas.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo Linos ir Kęstučio Raudžių sodybos „Klotilda“ nuomos paslaugų teikimo sutarties sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2021 m. birželio 17 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-1585, kuriuo nustatė, kad tam tikros sutarties sąlygos atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2284 straipsnyje įtvirtintų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų.

 

Dalis sutartyje numatytų sąlygų nustatė neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, panaikino arba apribojo pardavėjo ar paslaugų teikėjo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą vartotojo sveikatos sužalojimo bei iš esmės pažeidė šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl sutarties sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.