en

Pakartotinai Reklamos įstatymo nuostatas pažeidusiai bendrovei skirta 90 000 eurų bauda

Pakartotinai Reklamos įstatymo nuostatas pažeidusiai bendrovei skirta 90 000 eurų bauda

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) išnagrinėjo Vilniaus kapitalo grupė, UAB bylą dėl Reklamos įstatymo pažeidimo. Bendrovė skleidė nepageidaujamą reklamą pareiškėjams, nors neturėjo sutikimo jiems siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimų.

 

Bendrovė nepageidaujamais elektroniniais laiškais siūlė skolų išieškojimo paslaugas, pateikiant nuorodas į interneto tinklalapius www.skoluisieskojimas.eu, www.skoluisieskojimas.info, www.skoluisieskojimas.net ir www.mpt.lt. Be to, bendrovė nesustabdė nepageidaujamos reklamos laiškų siuntimo pareiškėjams ne tik, kai pareiškėjai aiškiai išreiškė nesutikimą gauti reklamą, bet ir tuomet, kai apie galimą vartotojų teisių pažeidimą bendrovę informavo VVTAT.

 

Nors Reklamos įstatymas įpareigoja, reklaminės veiklos subjektus, prieš bylos dėl Reklamos įstatymo pažeidimo nagrinėjimą, pateikti informaciją apie praėjusių metų finansines pajamas, bendrovė VVTAT nepateikė jokios informacijos apie praėjusių metų pajamas, taip pat tokios informacijos nepateikė ir juridinių duomenų registre UAB „Registrų centas“.

 

Reklamos įstatymas numato, kad reklaminės veiklos subjektams, pakartotinai per vienus metus padariusiems pažeidimą, už kurį buvo paskirta bauda ar įspėjimas, gali būti skiriama bauda iki 6 procentų jų metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais, bet ne didesnė kaip 200 000 eurų. Tačiau, jeigu reklaminės veiklos subjektas nepateikia informacijos apie savo metines pajamas, jam skiriama bauda už šio įstatymo pažeidimą iki 100 000 eurų, o jeigu pažeidimas padaromas pakartotinai per vienus metus - iki 200 000 eurų.

 

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, atsižvelgiant į tai, kad bendrovė Reklamos įstatymo pažeidimą padarė pakartotinai per metus, taip pat į papažeidimo pobūdį, mastą, trukmę bei bendradarbiavimą tyrimo metu (į tai jog bendrovė VVTAT nepateikė informacijos apie praėjusių metų pajamas), už Reklamos įstatymo nuostatų pažeidimus Vilniaus kapitalo grupė, UAB skirta 90 000 eurų bauda.

 

VVTAT nutarimas per 30 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos gali būti apskųstas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.