en

Paslaugų teikimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Paslaugų teikimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino UAB „Besotis“ paslaugų teikimo sutarties sąlygas.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo UAB „Besotis“ paslaugų teikimo sutarties sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2021 m. birželio 17 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-1582, kuriuo nustatė, kad tam tikros sutarties sąlygos atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2284 straipsnyje įtvirtintų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų.

 

Dalis sutartyje numatytų sąlygų iš esmės pažeidė šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai, netinkamai panaikino arba apribojo vartotojo teisės verslininko ar kitos šalies atžvilgiu tuo atveju, kai verslininkas visiškai ar iš dalies neįvykdo, ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus, nustatė neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą bei verslininkui suteikė teisę negrąžinti vartotojui iš šio gautų sumų, kai vartotojas nusprendžia nesudaryti sutarties ar jos nevykdyti, ir nenumatė vartotojo teisės gauti iš verslininko tokio pat dydžio sumas, kai verslininkas vienašališkai nutraukia sutartį.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl sutarties sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.