en

Paslaugų teikimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Paslaugų teikimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino MB „Rask namus“ paslaugų teikimo sutarties sąlygas.

 

VVTAT komisija išnagrinėjo MB „Rask namus“ paslaugų teikimo sutarties sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2021 m. rugpjūčio 8 d. priėmė nutarimą Nr. 10E-1994, kuriuo nustatė, kad tam tikros sutarties sąlygos atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2284 straipsnyje įtvirtintus vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus.

 

Dalis sutartyje numatytų sąlygų verslininkui suteikė teisę vienašališkai be sutartyje numatyto ar pakankamo pagrindo keisti sutarties sąlygas, iš esmės pažeidė šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai bei apribojo vartotojo teises, susijusias su paslaugų teikėju, kai paslaugų teikėjas ar pardavėjas visiškai ar iš dalies neįvykdo ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl sutarties sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.