en

Patarimai internetinę prekybą vykdantiems verslininkams: kaip užtikrinti parduodamų prekių saugą?

Patarimai internetinę prekybą vykdantiems verslininkams: kaip užtikrinti parduodamų prekių saugą?

 

Sparčiai augantis internetinės prekybos populiarumas skatina verslininkus būti lankstiems, keltis į elektroninę erdvę bei ieškoti naujų patrauklių formų, siekiant sudominti savo pirkėją. Ir nors produktų sauga yra vienas iš verslininkų tikslų, užtikrinant gerą įmonės vardą bei vartotojų pasitikėjimą, kasmet internetinėje prekyboje nustatoma vis daugiau nesaugių produktų. Reaguodama į tai, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba skatina verslininkus elgtis atsakingai ir teikia interneto prekybininkams svarbiausius patarimus, kaip užtikrinti internetu parduodamų produktų saugą.

 

Žinokite ir laikykitės privalomųjų reikalavimų

 

Vykdydami komercinę veiklą privalote išmanyti kiekvienos šalies rinkos, į kurią teikiate produktą, teisės aktų reikalavimus. Tokią informaciją Jums gali suteikti nacionalinės rinkos priežiūros institucijos, todėl lankykitės šių institucijų tinklalapiuose, domėkitės juose skelbiama informacija, teisės aktų naujienomis bei rekomendacijomis. Naudingos informacijos apie reikalavimus produktų saugai Europos Sąjungoje ir kitose pasaulio valstybėse galite rasti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl. OECD) interneto svetainėje. Informaciją apie Lietuvos Respublikoje taikomus reikalavimus ne maisto produktams galite rasti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos parengtame teisės aktų teminiame sąvade.

 

Įsitikinkite, kad prekiaujate saugiais produktais

 

Patikrinti, ar konkretus produktas nėra uždraustas teikti į rinką, lengvai galite Skubaus keitimosi informacija sistemoje (angl. RAPEX), kurioje skelbiama informacija apie visoje Europoje nustatytus pavojingus ne maisto produktus, bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos interneto svetainėje, kurioje skelbiama informacija apie visame pasaulyje atšauktus nesaugius produktus.

 

Teikite informaciją apie produktą vartotojui

 

Užtikrinkite, kad vartotojui būtu teikiama visa išsami informacija apie produktą, įskaitant produkto aprašymą, saugos įspėjimus bei ženklinimo informaciją. Įspėjimus apie galimus produkto pavojus bei kitą saugos informaciją skelbkite aiškiai, tiksliai ir vartotojams lengvai matomoje vietoje. Jei vykdote prekybą keliose šalyse, užtikrinkite, kad produkto aprašymas, įspėjimai bei ženklinimo informacija būtų pateikta vartotojui suprantama kalba. Atkreipiame dėmesį, kad pardavėjas atsako už visas pasekmes, kurias vartotojas patyrė negavęs tikslios informacijos, kaip tinkamai ir saugiai naudotis produktu.

 

Būkite pasiekiami vartotojams ir priežiūros institucijoms

 

Teisės aktai internetinę prekybą vykdantį verslininką įpareigoja nurodyti savo kontaktinius duomenis (adresą, telefono numerį, el. pašto adresą), kuriais vartotojas galėtų susisiekti su pardavėju. Kontaktiniai duomenis reikalingi ir tam, kad rinkos priežiūros institucija galėtų su Jumis lengvai susisiekti kilus tam tikrų produktų saugos klausimų.

 

Valdote elektroninės prekybos platformą?

 

Numatykite prevencines priemones

 

Reguliariai atlikite savo platformos auditą, užtikrinkite efektyvias priemones bei metodikas užkirsti kelią nesaugiems produktams, taip pat priemones tokiems produktams nustatyti ir pašalinti. Konsultuokitės su nacionalinėmis rinkos priežiūros institucijomis bei informacinėmis duomenų apie nesaugius produktus sistemomis (pvz., RAPEX, OECD), prenumeruokite jų pranešimus. Siekite pardavėjo veiklos skaidrumo ir užtikrinkite, kad pardavėjo kontaktiniai duomenys būtų pateikiami Jūsų platformoje.

 

Skatinkite atsakingą pardavėjų elgesį ir bendradarbiaukite

 

Skatinkite pardavėjus laikytis produktų saugos reikalavimų, kvieskite apsilankyti rinkos priežiūros institucijų bei duomenų apie nesaugius produktus sistemų tinklalapiuose, raginkite prenumeruoti jų pranešimus. Viešinkite informaciją pardavėjams apie reikalavimus produktų saugai nacionalinėse rinkose ir užtikrinkite, kad ši informacija būtų lengvai pasiekiama. Bendradarbiaukite su rinkos priežiūros institucijomis bei gamintojais. Taip galėsite operatyviai reaguoti į pranešimus apie rinkoje nustatytus nesaugius produktus bei apsaugoti vartotojus.

 

 

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius