en

Pavojingus gaminius į rinką teikusioms bendrovėms skirtos sankcijos

Pavojingus gaminius į rinką teikusioms bendrovėms skirtos sankcijos

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) išnagrinėjo bylas dėl UAB „Jaros prekyba“ ir Maxima, LT, UAB pavojingų gaminių pateikimo į rinką. Saugos reikalavimų neatitiko antikorozinio grunto emalė ir baterijų įkroviklis.

 

VVTAT Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius patikrinimo metu UAB „Jaros prekyba“ parduotuvėje bandymams atrinko antikorozinį gruntą emalę „Delfi Primer Enamel 3&1“. Gaminys nebuvo paženklintas pavojaus piktograma, etiketėje lietuvių kalba nenurodyti įspėjimai „Pavojinga“ ir „Kenkia organams (centrinei nervų sistemai), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai”. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, už Produktų saugos įstatymo pažeidimą UAB „Jaros prekyba“ skirta 700 eurų bauda.

 

Kitą pavojingą gaminį – baterijų įkroviklį Westrom – nustatė Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius, kurį į rinką teikė Maxima LT, UAB. Ant baterijų įkroviklio nenurodyta galia arba srovė, prietaisas neišlaikė dielektrinio atsparumo bandymų. Kyla rimta rizika paliesti įtampos turinčias gaminio dalis ir patirti elektros smūgį. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, už Produktų saugos įstatymo pažeidimą skirta 1 325 eurų bauda.

 

 

Taikydama sankcijas VVTAT komisija atsižvelgė į pažeidimų pobūdį bei mastą (produktų grupę, rizikos lygį, tiektų rinkai produktų kiekį).

 

Vartotojus, įsigijusius šiuos gaminius, raginame kreiptis į pardavėją, grąžinti įsigytą prekę ir susigrąžinti sumokėtus pinigus.

 

VVTAT nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos gali būti apskųstas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Sekite informaciją apie pavojingus produktus!

 

 Informaciją apie Lietuvoje nustatytus nesaugius ne maisto produktus sekite VVTAT tinklalapyje skiltyje „Pavojingi produktai“.

 Informaciją apie Europoje nustatytus nesaugius ne maisto produktus stebėkite Skubaus keitimosi informacija sistemoje (angl. RAPEX).

 Informacijos apie visame pasaulyje atšauktus nesaugius produktus ieškokite Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl. OECD) interneto svetainėje.